แหล่งท่องเที่ยว นครปฐม

แหล่งท่องเที่ยว

กุฏิหลวงพ่อน้อย

กุฏิหลวงพ่อน้อย

ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

เป็นสถานที่รวมของสินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี จากตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจำหน่ายในราคาถูก มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย ...

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

บริเวณตลาดน้ำวัดดอนหวาย มีร้านอาหารบนแพเป็นจำนวนมาก และมีเรือนำเที่ยววันละหลายเที่ยวในวันเสาร์และอาทิตย์

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

บ้านไทยตามฝั่งแม่น้ำ

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

แพร้านอาหารอีกแห่งหนึ่ง ใกล้ๆตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

บ้านทรงไทยที่สวยงาม จะมีให้เห็นเป็นระยะๆทั้งสองฟากของแม่น้ำ ถ้านั่งเรือนำเที่ยวไป

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

แม่น้ำ

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ชาวบ้านในแถบนั้น นำผลไม้จากสวน เช่น ส้มโอ มะม่วง มาขาย

ตลาดน้ำวัดบางพระ

ตลาดน้ำวัดบางพระ

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ และของเกษตรกรในตำบลบางแก้วฟ้า และใกล้เคียง

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม นับว่าเป็นตลาดน้ำในแม่น้ำแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าการเกษตร หัตถกรรม เพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง ........ ภาพที่เห็นเป็นแพขายอาหาร ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ปรุงมาจากเรือที่จอดลอยเทียบอยู่เป็นจำนวนมาก

ตลาดน้ำและแหล่งท่องเที่ยวคลองจินดา

ตลาดน้ำและแหล่งท่องเที่ยวคลองจินดา

ตลาดน้ำคลองจินดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรกรรม มีบรรยากาศดีเป็นธธรมชาติ และยังมีบริการนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลองรวมทั้งบึงบัวที่สวยงามแล้วอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวน ยังมีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านและกีฬาทางน้ำเช่นพายเรือชักกะเย่อ,พายเรือหัวใบ้ท้ายบอดฯลฯ