แหล่งท่องเที่ยว นครพนม

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มจักรสารแข่งปลาทู

กลุ่มจักรสารแข่งปลาทู สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 จักรสารทั้งปี ราคาแข่งเล็ก 100 แข่ง ต่อ 60 บาท แข่งใหญ่ 100 แข่ง ต่อ 100 บาท

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2549

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2549

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2549 ของชาวตำบลดงขวาง ชมการแข่งขันเรือประเภท 10 ผีพาย และ 35 ผีพาย ที่เร้าใจ เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย ๆ ทั้งนี้ยังมีมหรสพครบงันตลอดงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางเป็นผู้จัดและบริหารงบประมาณ ทั้งสิ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2549 นี้ สถานที่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านบัว โทร.0-4255-1049,0-4253-6734

ชายฝั่งแม่น้ำโขง

เป็นชายฝั่งที่มีระยะทาง 10 กิโลเมตร น้ำใสสามารถลงเล่นน้ำได้ และเป็นแหล่งจับปลาน้ำโขงเพื่อเป็นอาหารมานาน

ชายฝั่งแม่น้ำโชง

ตำบลบ้านกลาง เป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนและมีหาดทรายที่สวยงาม

ดอนนางหงส์

ดอนนางหงส์ เป็นโบราณสถาน ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ดอน ชาวบ้านในตำบลนี้และตำบลใกล้เคียงเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าพ่อดอนนางหงส์ จึงได้จัดทำรูปปั้นหงส์ไว้หน้าประตูทางเข้าข้างละตัว และมีศาลเจ้าที่สถิตของเจ้าพ่อภายในบริเวณดอนแห่งนี้ ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนางหงส์ใช้เป็นที่ทำการประจำ

ตลาดชุมชนตำบลบ้านผึ้ง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง

เป็นตลาดประจำตำบลบ้านผึ้ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12

ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฤดูฝนมีน้ำเต็มตลิ่งส่วนฤดูร้อนจะมีหาดทรายโผล่ขึ้นในลำน้ำโขงยาว ทิวทัศน์สวยงามมาก

ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง

น้ำตกตาดขาม

น้ำตกตาดขาม

เป็นสถานที่พักผ่อน ท่องเที่ยวของตำบลนางัว และอำเภอบ้านแพง มีน้ำตกตลอดปี อากาศเย็นสบาย เป็นน้ำตกจากที่สูงคือเทือกเขาภูลังกา ห่างจากตำบลนางัว 5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านแพง 8 กิโลเมตร

น้ำตกตาดโพธิ์ (ชั้นที่ 1)

น้ำตกตาดโพธิ์ (ชั้นที่ 1)

เป็นน้ำตกจากเทือกเขาภูลังกา มีน้ำตก 4 ชั้น มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ห่างจากบ้านนาโพธิ์ 3 กิโลเมตร ห่างจากทางหลวงสายนครพนม-หนองคาย 5 กิโลเมตร