แหล่งท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

แหล่งท่องเที่ยว

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช เป็นกำแพงก่ออิฐที่ยังคงเหลือเป็นแนวค่อนข้างสมบูรณ์ ทอดตัวขนานไปกับคูเมืองตั้งแต่ป้อมประตูชัยศักดิ์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

การสร้างกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ปรากฏหลักฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพงเมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ สันนิษฐานว่ามีการบูรณะกำแพงเมืองส่วนต่าง ๆ กันมาหลายครั้ง ทุกครั้งคงพยายามรักษาแนวกำแพงเดิมไว้ใน พ.ศ. ๑๙๕๐

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ ได้กวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราช ชาวล้านนาไทยจึงนำเอาแบบอย่างการสร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่ มาซ่อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช โดยทำเป็นกำแพงแบบปักเสาพูนดินในราว พ.ศ. ๒๑๐๐ เมื่อชาวโปรตุเกสนำวิธีการสร้างแบบก่ออิฐและตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามากำแพงเมืองนครศรีธรรมราชคงถูกดัดแปลงเป็นกำแพงก่ออิฐขึ้น เพื่อให้เป็นป้อมปราการที่แข็งแรง

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายช่างวิศวกรและสถาปนิกของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทย จึงมีการสร้างกำแพงเมืองตามแบบชาโต(Chateau)

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นสมัยพระนารายณ์มหาราช สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งตรงกับสมัยที่พระยานครศรีธรรม-ราช (พัฒน์) ครองเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการซ่อมกำแพงอีกครั้งเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ครั้งเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวงสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช สั่งให้รื้อกำแพงเมืองซึ่งชำรุดแต่ยังคงเห็นรูปทรงและใบเสมาชัดเจน เอาอิฐมาทำถนนที่เลียบริมกำแพงด้านในทุกด้าน

คูเมืองโบราณ

เป็นซากคูเมืองเก่าในพื้นที่หลายไร่ ซึ่งถนนลาดยางสายทุ่งสง - บ่อล้อตัดผ่าน ประกอบกับชาวบ้านได้ไถที่ทำสวนไปหมดแล้ว แต่พบเครื่องปั้นประเภทถ้วยชาม เครื่องเคลือบรุ่นเก่า และเป็นที่กลัวเรื่องภูติผีจนปัจจุบัน เหตุเพราะคงเป็นเมืองร้างเพราะโรคระบาด

ชายทะลเสาเภา

ชายทะลเสาเภา

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านเสาเภา ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชายทะลเสาเภา

ชายทะลเสาเภา

ชายทะเล

ชายทะเล

ชายทะเล หมู่ที่ 5, 6, 9

ชายทะเล หมู่ที่ 5, 6, 9

เป็นหาดทรายสวยงามยาวประมาณ 8 กม. อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 6, 9

ชายหาดบ้านปลายทอน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีหาดทรายสวยงาม รวมทรัพยากร เช่น มีต้นมะพร้าวปลูกตลอดชายฝั่ง ส่วนมากจะเป็นชุมชนอิสลามอาศัยอยู่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และสัตว์น้ำมากมาย

ชายหาดอ่าวขนอม(หาดหน้าด่าน)

ชายหาดอ่าวขนอม(หาดหน้าด่าน)

ชายหาดอ่าวขนอม ประกอบด้วย หาดคอเขา หาดหน้าด่าน หาดบ้านเปร็ต หาดในเพลา หาดท้องหยี หาดท้องยาง ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติไม่แพ้กัน