แหล่งท่องเที่ยว นครสวรรค์

แหล่งท่องเที่ยว

การแข่งเรือตะเข้

การแข่งเรือตะเข้

ในปี 2535 วัดยางขาวพร้อมคณะกรรมการและผู้นำชุมชนได้จัดให้มีการแข่งเรือตะเข้เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน โดยเริ่มแรกมีเรือตะเข้เพียง 2 ลำ ลำหนึ่งบรรจุคนได้ 12 คน หรือ 12 ฝีพาย และเป็นเรือไม้ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากนั้นปีต่อมาก็เริ่มใช้เรือเหล็ก และบรรทุกคนได้ 12 คนบางลำก็บรรทุกคนได้ 3 คน บางลำก็ 4 คน พอแข่งกันก็เกิดอุบัติเหตุคือเรือได้จมหายไปกับน้ำ 1 ลำ

การแข่งเรือตะเข้

การแข่งเรือตะเข้

ในปี 2543 เจ้าอาวาสวัดยางขาวได้ไปเห็นทางหมู่บ้านบางประมุง อำเภอโกรกพระ จัดแข่งขันเหมือนกัน แต่เป็นเรือไม้ ซึ่งมี 7 ฝีพาย จึงเห็นว่าเป็นเรือไม้ดีกว่าเรือเหล็ก เพราะไม่จมน้ำ จึงตกลงกันต่อเรือโดยใช้ไม้ ซึ่งไปนำไม้มาจาก ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี แล้วจ้างช่างมาต่อเรือ 4 ลำ ได้ให้หมู่บ้านละ 1 ลำ ไปแข่งที่หมู่บ้านบางประมุง ต่อมาได้ไปแข่งหลายแห่งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างพื้นที่ได้รู้จัก และทุกปีของวันเพ็ญเดือนสิบสอง ทางวัดจะจัดงานแข่งเรือตะเข้ และเชิญเรือจากหมู่บ้านอื่นมาแข่งขันเป็นประเพณีกันเรื่อยมา

ค้างคาว

ค้างคาว

จำนวนนับล้านๆตัวอาศัยอยู่ในถ้ำขมิ้น (เขาแก้ว) จะบินออกหากินในเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความตื่นเต้นตื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอันมาก

งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

งานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน

ตำบลบางเคียนมีบึงขนาดใหญ่ชื่อ บึงกบละคร มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ และมีคลองขนาดใหญ่ 3 คลอง เมื่อถึงหน้าน้ำประมาณเดือน 10 และ 11 ของทุกปี ชาวบ้านในตำบลได้จัดงานประเพรีแข่งเรือพื้นบ้านขึ้น เป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนในอำเภอชุมแสงและใกล้เคียงมาเที่ยวชมกันมากมายในทุก ๆ ปี

งานประเพณีไทยทรงดำ

งานประเพณีไทยทรงดำ

ประชากรบางส่วนของตำบลฆะมังอพยพจากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม เรียกว่าลาวโซ่ง ทางตำบลฆะมังจัดให้มีงานประเพณีไทยทรงดำขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

งานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว

ตรงกับวันที่ ๑ เดือน ๑ ตามปฏิทินของจีน จะตรงประมาณเดือน มกราคม –เดือนกุมภาพันธ์ หรือเป็นวันปีใหม่ของจีน เป็นประเพณีการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษชาวบ้านเก้าเลี้ยวที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

งูเหลือมทอง

งูเหลือมทอง

เมื่อประมาณปี 2534 นายแพง แสงสีนิลมณี ได้เจองูตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งมีสีขาวปนสีเหลือง จึงเรียกชาวบ้านมาดูเพราะเห็นว่าแปลกกว่างูชนิดอื่น ขณะนั้นนายสมยศก็ไปดูประกอบกับเป็นคนรักสัตว์จึงเลี้ยงไว้ดูเพราะแปลกดี จึงตั้งชื่อว่า "สีทอง" และได้ตัดสินใจปลูกบ้านไว้กลางทุ่งนา (หน้าวัด) ต่อมาได้ย้ายไปไว้ในหมู่บ้าน พอเลี้ยงงูมาได้ 2 ปีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ไปเจองูตัวเล็กสีเหมือนกันจึงได้ตั้งชื่อว่า "สีนาค" สีนาคโตไวมากพอโตก็ผสมพันธุ์กับสีทองจึงมีลูกหลายตัวมากไว้เพื่อศึกษาและเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมจนทุกวันนี้

ชั้น1  เจดีย์ศรีมหาราช --->>> ห้องมหาราช

ชั้น1 เจดีย์ศรีมหาราช --->>> ห้องมหาราช

เป็นที่ประทับของพระบรมรูปหล่อของมหาราชทั้บ ๘ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชการที่ ๑) พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ ๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลปัจจุบัน) และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ในฐานทรงเป็นพระบรมชนกนาถของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ชั้นที่ 2 เจดีย์ศรีมหาราช ------>ห้องพระไตรปิฎก

ชั้นที่ 2 เจดีย์ศรีมหาราช ------>ห้องพระไตรปิฎก

เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปฎก และมีรูปหล่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมฺรังสี)แสดงธรรม รูปหล่อสมเด็จพระมหาวีรวงษ์(วิน ธมฺมสารเถร)หลวงพ่อทวด และหลวงปู่โง่น โสรโย

ตลาดน้ำวัดบางประมุง

ตลาดน้ำวัดบางประมุง

ตลาดน้ำแห่งเดียวของภาคเหนือ อยู่บริเวณวัดบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ห่างจากตลาดปากน้ำโพเพียง 12 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีพืชผักผลไม้และอาหารพื้นเมือง โดยมีจุดเด่นในด้านความงดงามทางธรรมชาติสายน้ำและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ถ้ำจระเข้

เป็นสถานที่ในวัดเขาหน่อ ภายในถ้ำมีหินขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนจระเข้

ถ้ำชีปะขาว

เป็นสถานที่ในวัดเขาหน่อ เคยเป็นที่พำนักของชีปะขาว จำนวน 3 คน ซึ่งได้สั่งสอนวิชาต่างๆ แก่สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต ปัจจุบันมีรูปปั้นสมเด็จโต อยู่หน้าถ้ำ