แหล่งท่องเที่ยว นราธิวาส

แหล่งท่องเที่ยว

กุโบวร์

กุโบวร์

สุสานเก่าแก่ของชาวมุสลิม

ชลประทานปูยู

ชลประทานปูยู

ชลประทานปูยู

ชลประทานปูยู

ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

ดินดำ

ดินดำ

"ดินดำ" ต.ซากอ มีแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส

ดินดำ

ดินดำ

ดิเกฮูลู

ตราแต๊ะ

ตราแต๊ะ

ตลาดนัดบลูกาสนอ

เป็นแหล่งขายเครื่องอุปโภคบริโภคในชุมชนซึ่งจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ต้นตะเคียนยักษ์ (ตะเคียนพันธุ์ตาแมว)

ติดภูเขาบูกิตบูโล๊ะ ห่างไกลจากตัวอำเภอ 16 กิโลเมตร เป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดรอบต้น 24 เมตร

น้ำตกฉัตรวาริน

น้ำตกฉัตรวาริน

เดิมเรียกว่า น้ำตกไอปายง แปลว่า น้ำตกกางร่ม มีต้นกำเนิดจากยอดเขาบูเก๊ะกาเว ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี น้ำตกแบ่งเป้น 7 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมา แวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และเป็นแหล่งกำเนิดของปาล์มบังสูรหรือปาล์มมังกรซึ่ง เป็นปาล์มที่สวยงามและมีแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโผลง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

น้ำตกซีโป

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร สภาพสวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เส้นทางการคมนาคม สะดวก เข้าออกได้ทุกฤดูกาล มีความปลอดภัยสูง