แหล่งท่องเที่ยว บุรีรัมย์

แหล่งท่องเที่ยว

กู่เก่าวัดบ้านดอนกลาง

เป็นกู่เก่าแก่ที่สร้างมาประมาณ 200 ปี

คลองคูเมือง

คลองคูเมือง

ภาพคลองคูเมือง ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่พอสมควร มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีปลาชุกชุม บางส่วนมีศาลากลางน้ำ ใช้เป็นที่จัดงาน เช่นประเพณีลอยกระทง

ช่องโอบก

ช่องโอบก

ช่องโอบกเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาในอดีต คำว่า "โอบก" เป็นภาษาเขมร ซึ่ง โอ แปลว่า "ห้วย" บก เป็นคำกริยา หมายถึง น้ำไหลจากภูเขาสู่ที่ต่ำอย่างแรงเป็นแห่ง ๆ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า ช่องโอบก ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่มีลำห้วยน้ำไหลลงอย่างแรง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว และศึกษาประวัติความเป็นมาของอดีตแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม

ตลาดสามแยกหนองผะองค์

ตลาดสามแยกหนองผะองค์

ตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผักผลไม้ตามฤดูกาล และยังเป็นจุดพักผ่อน

บันไดพญานาค

บันไดพญานาค

เป็นทางขึ้นเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น สร้างเมื่อปี 2512

บึงสระบัว

เป็นบึงน้ำเก่าโบราณขนาดใหญ่ ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในเขตเทศบาล โดยจะมีน้ำใช้ตลอดปี มีขนาดกว้าง 300 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 6 ม.

บุญบั้งไฟบ้านหนองบัวลี

ชาวบ้านหนองบัวลี, หนองบัวลอง, หนองบัวคำ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝน โดยจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน

บ่อหินหลุมโบราณแหล่มกุมภลักษณ์บ้านสันติสุข

บ่อหินหลุมโบราณแหล่มกุมภลักษณ์บ้านสันติสุข

เป็นแหล่งหินหลุมที่เกิดตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นหลุม

ประตูสู่อินโดจีน

ประตูสู่อินโดจีน

เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเขตแดนระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประตูสู่อินโดจีน

ประตูสู่อินโดจีน

ประเพณีแข่งเรือยาว

ประเพณีแข่งเรือยาว

ประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขันช้างว่ายน้ำที่ลำน้ำมูล หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จัดในต้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี