แหล่งท่องเที่ยว ปทุมธานี

แหล่งท่องเที่ยว

การปลูกต้นไม้ริมถนนติวานนท์

การปลูกต้นไม้ริมถนนติวานนท์

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนติวานนท์ ปลูกและดูแลรักษาโดย อบต. บางกะดี

ตราสัญลักษณ์ อบต.บางกะดี

ตราสัญลักษณ์ อบต.บางกะดี

ตำบลบางกะดีเป็นที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมีโรงงานจำนวน 47 โรง มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ชาวบางกะดีร้อยละ 70 ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ จึงประกอบด้วย ฟันเฟือง ตึกอาคารสูง และเสาอากาศพร้อมจานดาวเทียม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี ภาพในวันงานพิธีเปิดที่ทำการ 15 มีนาคม 2544

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท

บริเวณส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟ มองเห็นได้จากถนนทางเข้า

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท

อาคารโรงแรมที่พัก

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท (Bangkok Golf Spa Resort)

บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท (Bangkok Golf Spa Resort)

สนามกอล์ฟ 18 หลุม และ สปารีสอร์ท ที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งอยู่ที่ 99/3 หมู่ 2, ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000, โทร. (662) 963-9778, โทรสาร (662) 963-9711

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์จำนวน 9 อาคาร มีอาคารหลักเชื่อมโยงต่อกับอาคารบริวาร จัดแสดงกิจกรรมที่ควบคุมเนื้อหางานการเกษตรทุกด้าน พื้นที่กลางแจ้งจำลองสภาพทางการเกษตร สภาพป่า ชุมชนเกษตรกร สวนไม้ดอก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯลฯ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้วิทยาการรวมถึงการจัดแสดงเรื่องราวประกอบแสง เสียง ภาพ (มีต่อ)

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

(ต่อ) ในแนวความคิดที่ต้องการให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่มีชีวิต สามารถสัมผัสได้โดยมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประชุมสัมมนาด้านวิชาการเกษตร และยังเป็นแหล่งการศึกษาทางด้านโครงการพระราชดำริ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ป่าไม้ ป่าชายเลนและการพัฒนาที่ดิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 529-2211-5

พิพิธภัณฑ์ของเก่าวัดเจดีย์หอย

พิพิธภัณฑ์ของเก่าวัดเจดีย์หอย

พิพิธภัณฑ์ของเก่าของวัดเจดีย์หอย มีการรวบรวมของเก่าต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามสังคโลก ไม้แกะสลัก ตลอดจนเครื่องใช้เก่าแก่ที่หาดูได้ยาก

พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย

พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย

พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย

พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย

เปลือกหอยโบราณ