แหล่งท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา

แหล่งท่องเที่ยว

. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยโบราณ

A. พระราชวังบางปะอิน

A. พระราชวังบางปะอิน

การแสดงโขน

การแสดงโขน

มีการจัดงานการแสดงโขน โดยประชาชนในตำบลโรงเรียนวัดตลาด ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี อุปกรณ์ประกอบฉากในการแสดง และบุคคล โดยมีการแสดง 2 ครั้งต่อปี หรือทุกเดือน และมีการไปแสดงตามห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรมต่าง ๆ ในวันสำคัญต่าง ๆ มีผู้แสดงจำนวน 25 - 30 คน/ครั้ง

คลองหันตรา

คลองหันตรา

คลองหันตราเป็นคลองสมัยโบราณ ดั้งเดิมของแม่น้ำป่าสัก แหล่งรวมวัดโบราณมากมาย เช่น วัดหันตรา วัดมเหยงคณ์ วัดดุสิดาราม วัดอโยธยา ลำคลองมีความร่มรื่น และแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่มาก อีกตามพงศาวดารกล่าวว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา ทัพของเจ้าพระยามหาเสนาแตกพ่ายหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์

ค่ายกาญจนวรรณ

ค่ายกาญจนวรรณ

เป็นฟาร์มสเตย์ ค่ายอบรมลูกเสือ สวนไม้ดอก เลี้ยงนกกระจอกเทศ เลี้ยงเนื้อทราย กวาง จระเข้ เนื้อที่ 200 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.จารุวรรณ บุญชันศรี เจ้าของ โทร.01-8508248

งานประเพณีแข่งเรือ

งานประเพณีแข่งเรือ

จัดแข่งเรือเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม มีเรือยาวมาร่วมประมาณ 30 ลำ มีนักท่องเที่ยวจากอำเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียงมาชมมากมาย

งานประเพณีแข่งเรือ

งานประเพณีแข่งเรือ

ชุมชนสาคลี

ศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนล่องเรือคลองขนมจีนชม สองฝั่งคลอง ชมสวนสมุนไพรของนายแจ่ม พันธุ์เพ็ง

ทิวทัศน์สองฝั่งคลอง

ทิวทัศน์สองฝั่งคลอง

เทศบาลเจ้าเจ็ด ได้มีการให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลองเจ้าเจ็ด วัด งานแห่เรือ หลวงพ่อพุทธเกษร และก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของชาวเจ้าเจ็ด

นมัสการหลวงปู่สด ในโลงแก้ว วัดโพแตงใต้

นมัสการหลวงปู่สด ในโลงแก้ว วัดโพแตงใต้

หลวงปู่ มรณภาพแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย ชาวบ้านโพแตง และคณะสงฆ์วัดโพแตง จึงได้เชิญร่างของหลวงปู่บรรจุลงในโลงแก้วเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา

บึงฉลาม

บึงฉลาม

บึงฉลามเป็นบึงขุดขนาดใหญ่ อยู่ภายในบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ เป็นพื้นที่โล่งกว้าง มีต้นไม้รายล้อม เหมาะแก่การพักผ่อน เมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง ชาวตำบลบ้านลี่จะจัดรื่นเริงอย่างใหญ่โต และมีผู้นิยมมาร่วมงานลอยกระทงในบึงฉลามนี้เป็นจำนวนมาก