แหล่งท่องเที่ยว พะเยา

แหล่งท่องเที่ยว

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

เกิดจาการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้วเป็นแอ่งน้ำซึ่งเป็นที่รวบรวมของลำห้วยต่างๆ 18 สาย ต่อมาในปี 2478 กรมประมงได้ตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาขึ้นบริเวณต้นแม่น้ำอิงและสร้างฝายกั้นน้ำทำให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร คำว่า “บึง” ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า “กว๊าน”

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา คือเป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน รวมทั้งปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะที่จะไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊านเป็นภาพที่สวยงามมาก

จุดชมวิว

จุดชมวิว

จุดชมทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางสู่ถ้ำประกายเพชร

จุดชมวิว

จุดชมวิว

จุดชมวิวระหว่างเส้นทางสู่ถ้ำประกายเพชร

จุดชมวิวต้นผึ้ง

จุดชมวิวต้นผึ้ง

เป็นจุดชมวิวบนดอยสูง ของหมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงามมากคาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอนาคต

จุดชมวิวบนวัดอนาลโย

จุดชมวิวบนวัดอนาลโย

เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนวัดอนาลโย เมื่อมองไปจะเห็นกว๊านพะเยา

จุดชมวิวพระธาตุดอยจุก

จุดชมวิวพระธาตุดอยจุก

ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มองเห็นวิวข้างล่างของตัวกิ่งอำเภอ ได้อย่างชัดเจน เป็นที่พักผ่อน และมีศาลาสำหรับให้ชมวิวได้อย่างชัดเจน

ตลาดชายแดนไทย - ลาว

ตลาดชายแดนไทย - ลาว

เป็นตลาดค้าขายสินค้า ของป่า จากทั้งสองประเทศเปิดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ในพื้นที่ด่านพรมแดน - สินค้าจากประเทศลาว มีของป่า ผ้าทอลายน้ำไหล - สินค้าจากประเทศไทย มีเครื่องครัว เสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น

ตลาดชายแดนไทย - ลาว

ตลาดชายแดนไทย - ลาว

ถ้ำประกายเพชร

ถ้ำประกายเพชร

ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านปางปูเลาะ ลักษณะถ้ำเป็นหินงอก หินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายเพชร มีถ้ำอยู่ 2 แห่ง ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อยู่ติดกัน ระยะทางห่างจากหมู่บ้านปางปูเลาะถึงถ้ำรวม 2 กิโลเมตร

ถ้ำประกายเพชร

ถ้ำประกายเพชร

ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งจะต้องมีการเดินด้วยเท้า และเส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง