แหล่งท่องเที่ยว พังงา

แหล่งท่องเที่ยว

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายตะปู บริเวณรอบๆสามารถที่จะดำน้ำดูปะการังได้

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

. ท่องเที่ยวเขาพิงกัน เขาตาปู

ถ้ำลอด

กำแพงค่าย

กำแพงเมืองตะกั่วป่า สร้างในปี พ.ศ. 2386 ตั้งอยู่ที่ถนนอุดมธารา สมัยรัชกาลที่ 2 พระยาเสนานุชิต (นุช) ได้มารักษาการเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สร้างล้อมรอบจากที่พักเป็นเป็นกำแพงค่ายป้องกันศัตรู ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน หนา 58.5 เซนติเมตร สูง 3.80 เมตร ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 95 เมตรยาว 158 เมตร เล่ากันว่าเมื่อคราวอั้งยี่พวกโฮเส่งกับอั้งยี่งี่หิ้น (หรือหงี่เห้ง) ในเมืองตะกั่วป่ารบกันผู้คนหนีภัยเข้ามาอยู่อาศัยในกำแพงค่ายพวกอั้งยี่ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในค่ายด้วย

คลองบางม่วง

คลองบางม่วง

คลองบางม่วงไหลผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และไหลลงทะเลในหมู่ที่ 2 มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีราษฎรประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงปู

ชายทะเลท้ายเหมือง

ชายทะเลท้ายเหมือง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 1 กิโลกรัม เป็นชายหาดที่ยังคงเป็นธรรมชาติมีทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน เมื่อถึงฤดูวางไข่จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ทำให้เกิดประเพณี ปล่อยลูกเต่าทะเล เป็นประจำทุกปีต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี และบริเวณชายทะเลหาดท้ายเหมืองจะมีร้านอาหารไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

ชายทะเลท้ายเหมือง

ชายทะเลท้ายเหมือง

ชายทะเลบางสัก

ชายทะเลบางสัก

เป็นหาดทรายเริ่มจากตำบลคึกคักผ่านหมู่ที่ 7, 8 ต.บางม่วง และมาสิ้นสุดที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง ปัจจุบันได้มีนักธุรกิจมาสร้างโรงแรมที่พักซื้อ โคโค้ปาล์มในหมู่ที่ 8 ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก

ชายทะเลเขากลัก

ชายทะเลเขากลัก

ชายทะเลเขากลักตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ห่างจากที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง 31 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงาม สะอาด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ชายทะเลแหลมปะการัง

ชายทะเลแหลมปะการัง

ตลาดบางม่วง

ตลาดบางม่วง

ตลาดบางม่วงอยู่ในหมู่ที่ 4 เป็นตลาดที่มีมานานแล้ว เดิมราษฎรในตำบลและตำบลใกล้เคียงมาหาซื้อของในตลาดแห่งนี้ ปัจจุบันยังมีการค้าขายอยู่จำนวนมาก

ถ้ำน้ำผุด

ถ้ำน้ำผุด

เป็นถ้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำเพื่อเสก เป็นน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ถ้ำผึ้ง

ถ้ำผึ้ง

ถ้ำที่มีธรรมชาติสวยงาม ร่มเย็น เหมาะสำหรับการพักผ่อนน่ามาเยี่ยมเยือน ของตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด