แหล่งท่องเที่ยว พิจิตร

แหล่งท่องเที่ยว

งานลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาววังทรายพูน

งานลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาววังทรายพูน

งานลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาววังทรายพูน

งานวันแตงโมโชว์กรงนกอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร

งานวันแตงโมโชว์กรงนกอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร

ในช่วงหน้าแล้ง ชาวนานิยมปลูกแตงโมหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ เป็นการเสริมรายได้จากการทำนา กำหนดการจัดงานอยู่ในช่วงเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี

บึงประดู่

บึงประดู่

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีขนาดใหญ่ มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล บริเวณภายในมีการวางผังปลูกต้นไม้รอบบึง มีถนนเดินเล่นและออกกำลังกาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

บึงสีไฟ

บึงสีไฟ

เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ บริเวณโดยรอบของบึงสีไฟเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนชาวพิจิตร และบริเวณปากทางเข้ามีรูปปั้นพญาชาละวันขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในท้องของรูปปั้นเป็นห้องประชุมขนาดเล็กจุคนได้ 30-40 คน ภายในบริเวณบึงสีไฟมีอาคารแสดงพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดและบริเวณรอบบึงสีไฟมีศูนย์ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟซึ่งมีการแสดงพีชพันธุ์ไม้น้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศน์ใกล้เคียง

บึงสีไฟ

บึงสีไฟ

สถานีแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติในบริเวณบึงสีไป

ประเพณีแข่งขันเรือยาว

ประเพณีแข่งขันเรือยาว

จัดเป็นประจำทุกปี บริเวณหน้าวันท่าหลวง

ประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี

ประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี

ประมาณเดือนกันยายน – สิงหาคม จะมีการแข่งขันเรือยาวประจำปี บริเวณหน้าวัดวังกลม ต.บ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่งมีเรือยาว “เรือศรทอง” เป็นเรือยาวที่ได้รับรางวัลมากมาย นำชื่อเสียงมาให้แก่ตำบลบ้านบุ่ง

วนอุทยานนครไชยบวร

วนอุทยานนครไชยบวร

เป็นป่าดงยางขนาดใหญ่ ในพื้นที่ป่าสงวน 1,080 ไร่ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2,188 เมตร จำนวน 10 สถานี มีนกชนิดต่าง ๆ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา

วัดฆะมัง

เป็นวัดเก่าแก่โบราณมานับ 80 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพิธ" พระพุทธรูปที่เคารพนับถือของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลฆะมังและตำบลใกล้เคียง และมีลักษณะพิเศษที่ หลวงพ่อพิธเมื่อมรณภาพแล้ว ปลงศพแล้ว ปัจจุบันดวงตายังไม่ไหม้ไฟ ทางวัดจะจัดงานสรงน้ำพระขอพร ทุกปี ในวันที่ 19 เดือนเมษายนของทุกปีอันเป็นประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวตำบลฆะมัง

วัดตลุกหิน

บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร เป็นวัดพุทธศาสนา

วัดท่าคล้อ

หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเยี่ยม กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็นวัดพุทธศาสนา

วัดท่าหลวง

วัดท่าหลวง

วัดท่าหลวงเป็นอารามหลวงชั้นเอก เป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงพ่อเพขร ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวพิจิตร และในช่วงฤดูน้ำหลากคือช่วงต้นเดือนกันยายนจะมีประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน