แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก

แหล่งท่องเที่ยว

ครัวทรัพย์ไพรวัลย์

หมู่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5529-3xxx

งานประเพณีบุญพระเวศ

จัดทุกปี ประมาณเดือน 4 เป็นการแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เกี่ยวกับพระเวศสันดรชาดก ต้อนรับพระเวศสันดรเข้าเมือง

งานฮั่นแน้วแอ่วชาติตระการ

เริ่มจัดขึ้นปีแรกเมือ พ.ศ. 2539 โดยนายภิรมย์ ขุนมธุรส นายอำเภอชาติตระการสมัยนั้น ในงานมีการแสดงประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงสินค้าพื้นบ้าน จัดทุกปีช่วงเดือน เมษายน พร้อมกับประเพณีสงกรานต์

ถ้ำนางสิบสอง

ถ้ำนางสิบสอง

เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ เป็นถ้ำขยาดใหญ่สามารถเดินลอดถ้ำทะลุถึงยอดเขาได้

ถ้ำนางสิบสอง

ถ้ำนางสิบสอง

ถ้ำผาหลวง

ถ้ำผาหลวง

เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 12 บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำผาหลวง

ถ้ำผาหลวง

เป็นถ้ำขนาดกลางมีพื้นที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่เหมือนห้องโถง สามารถใช้เป็นที่ประชุมได้

ถ้ำผาหลวง

ถ้ำผาหลวง

เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ พระธุดงด์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ค้นโดยชาวบ้านบ้านคลองซับรัง ประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา

ถ้ำผาหลวง

ถ้ำผาหลวง

ในบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำอีกหลายแห่ง แต่ขนาดไม่ลึกเท่าถ้ำผาหลวง คือ ถ้ำแอร์

ถ้ำผาหลวง

ถ้ำผาหลวง

คุณสมบัติพิเศษของถ้ำแอร์ คือ บริเวณปากถ้ำจะเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์

ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

เลขที่ 1/70 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5529-3293 แฟกซ์ 0-5529-3293

ทำเศรษฐกิจพอเพียง

ทำเศรษฐกิจพอเพียง