แหล่งท่องเที่ยว มหาสารคาม

แหล่งท่องเที่ยว

กู่บ้านแดง

กู่บ้านแดง

เป็นปราสาทขนาดเล็ก 3 หลัง เรียงอยู่บนฐานเดียวกันก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก สำหรับลวดลายที่ปรากฎสันนิฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายนของขอมราวพุทธศตวรรษที่ 18

กู่บ้านแดง

กู่บ้านแดง

ดอนกู่โนนพระ

ดอนกู่โนนพระ

สำนักสงฆ์ดอนกู่โนนพระมีโบราณสถานประเภทปรางค์กู่ รอบ ๆบริเวณเป็นป่าธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำ ลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำมีสะพานเชื่อมต่อ มีสภาวัฒนธรรมตำบลและได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.วังแสง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขอความร่วมมือไปยังศูนย์วัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวางผังออกแบบแปลน

ดอนกู่โนนพระ

ดอนกู่โนนพระ

ดอนพระแท่น

ดอนพระแท่น

เป็นแท่งหินศิลาแลงสี่เหลี่ยมเจาะส่วนกลาง ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านแท่น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพวกขอมที่เดินทางมาจากลพบุรีและได้แวะพัก ณ ที่แห่งนี้ ก่อนเดินทางไปสักการะพระธาตุพนม

บึงกุย

บึงกุย

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื่อที่ประมาณ 2,700 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันหลายตำบล สำหรับตำบลเหล่า ติดต่อกับบ้านดอนตูม บ้านเขวา และบ้านยางสินไชย รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

บึงบ้านแพง

บึงบ้านแพง

เป็นบึงที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยหากินในช่วงฤดูหนาว

บึงบ้านแพง

บึงบ้านแพง

ปรางค์กู่

ปรางค์กู่

ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ที่ปรางค์กู่มีพระพุทธรูป 2 องค์ที่ถูกขุดพบที่บริเวณปรางค์กู่ ชื่อหลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสา ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทุกปี

ปรางค์กู่บ้านเขวา

ปรางค์กู่บ้านเขวา

เป็นโบราณสถานสมัยขอม เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน มีลักษณะเป็นปรางค์กู่ มีพระพุทธรูปประดิษฐ์สถานอยู่หลายองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวตำบลเขวา และที่ใกล้เคียง ทุกปี ในเดือน 3 จะมีงานนมัสการปรางค์กู่

ป่าดงใหญ่

ป่าดงใหญ่

เป็นป่าชุมชนมีเนื้อที่ประมาณ 575 ไร่ มีคณะกรรมการบริหาร และในป่ามีของป่ามากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ป่าดูนลำพัน

ป่าดูนลำพัน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตั้งอยู่ริมถนนหลวงหมายเลข 219 สายบรบือ-นาเชือก-พยัคฆ์ฯ ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเชือก ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 60 กิโลเมตร ป่าดูนลำพัน มีพื้นที่ประมาณ 343 ไร่ สภาพพื้นที่ ของป่าดูนลำพันค่อนข้างมีลักษณะพิเศษ เพราะในผืนป่าแห่งนี้จะมีสภาพป่าอยู่ 2 ลักษณะ คือ ป่าเต็งรัง และป่าที่มีสภาพคล้ายป่าพรุ ซึ่งเป็นอยู่อาศัยของปูทูลกระหม่อม