แหล่งท่องเที่ยว มุกดาหาร

แหล่งท่องเที่ยว

ชลประทานห้วยมุก

เป็นอ่างเก็บน้ำที่หน่วยงานชลประทาน ได้ทำการก่อสร้างปิดกั้นน้ำเพื่อการชลประทานแก่เกษตรกร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทัศนียภาพคล้ายกับอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง มีทิวทัศน์รอบบึงจะล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอระยะทาง 1 กม.

ถ้ำพระภูวัด

เมื่อขึ้นบนภูเขาจะมองเห็นพื้นที่เขตรอยต่อของสามตำบล มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และมีโขดหิน ถ้ำมีพระพุทธรูปที่ประชาชนศรัทธา จะมีงานสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ทุกปี

น้ำตกคำชะอี

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม มีธารน้ำยาวประมาณ 100 เมตร เหมาะแก่การเล่นนน้ำ พักผ่อน ตั้งอยู่ในเขตที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มีน้ำตลอดปี

น้ำตกตาดโตน

ตั้งอยู่ในใจกลางป่าเขาลำเนาไพร เป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำตลอดปี ยิ่งในช่วงฤดูฝนน้ำตกจะยิ่งเพิ่มความสวยงาม

น้ำตกถ้ำพระพรม

เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร หลังน้ำตกเป็นถ้ำสามารถจุคนได้ และเป็นสถานที่ที่หลวงปู่เสาร์เคยมาพักแรมในการธุดงภ์ มีน้ำไหลตลอดปี และมีต้นเฟิร์นยักษ์สูงประมาณ 5 เมตร

น้ำตกศักดิ์สิทธิ์

เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มีความสูงประมาณ 20 เมตร การเดินทางไปเที่ยวสะดวก และสามารถเที่ยวชมป่าดิบแล้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกห้วยเลา

ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านห้วยเลา ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดงหลวง น้ำตกใสเย็นงดงาม

น้ำตกแก่งโพธิ์

น้ำตกแก่งโพธิ์

ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านนาหินกอง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะห่างจากอำเภอดงหลวงประมาณ 88 กม. มีขนาดกว้าง 14 เมตร สูง 10 เมตร มีเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2,000 เมตร มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจฑรรณ ที่อุดมสมบูรณ์สองข้างทางลำน้ำพุง และยังมีพื้นที่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้

บึงหนองปง

ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านหนองปง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี มีต้นไม้น้อยใหญ่สมบูรณ์ ร่มเย็นสบาย มีเกาะกลางบึง สัตว์น้ำมากมาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ภูดานยาว

ภูดานยาว

เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ของบ้านบากและบ้านภูล้อม

ภูดานเกิ้ง

เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ มีดอกไม้นานาพันธุ์ขึ้นล้อมรอบ และต้นปรงขึ้นมากมาย มีหินเทิบและน้ำตกอยู่บริเวณลานหิน เหมาะสำหรับตั้งแคมป์เดินป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภูดารขัน

เป็นอุทยานพื้นที่ติดต่อกับภูถ้ำพระ ภูผาเทิบลักษณะเป็นลานหินเหมาะแก่การพักผ่อน