แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร

แหล่งท่องเที่ยว

" กุดกะเหลิบ "

" กุดกะเหลิบ" เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหินและตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ มีน้ำตลอดปี มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพใหหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านศรีชุมพร

กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านศรีชุมพร

ทอผ้าลายขิต ทอผ้าพื้น ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มหัตถกรรมฝ้ายเข็นทอมือบ้านทุ่งเศรษฐี

กลุ่มหัตถกรรมฝ้ายเข็นทอมือบ้านทุ่งเศรษฐี

ทอผ้าลายขิด เย็บด้วยมือ ย้อมสีธรรมชาติ

การแข่งขันกีฬาอบต.ส้มผ่อคัพ ครั้งที่ 9 ปี 2549

การแข่งขันกีฬาอบต.ส้มผ่อคัพ ครั้งที่ 9 ปี 2549

ชมการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอลพ่อบ้าน 30,40 ประชาชนชาย,หญิง, พ่อบ้าน 40 ,ยุวชนชายและตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย้อ วิ่งกระสอบ

การแข่งขันแอโรบิค

การแข่งขันแอโรบิค

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค เช่น ผู้นำชุมชม ชมรมแอโรบิค เยาวชน และยุวชน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี

ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ เป็นศิลปหัตถกรรมของหมู่บ้าน

ดอนปู่ตา ม.5 ต.โนนทราย

ดอนปู่ตา มีเนื้อที่ 22 ไร่ เป็นป่ามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีที่พักสงฆ์ มีแท่นหิน 12 ราษีที่พึ่งทางใจที่ประชาชนเล่าขานสืบต่อกันมา และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ชั้นบนสวยงามมาก และชั้นล่างยังทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ที่ดอนปู่ตานี้จะมีพระสงฆ์มาจำพรรษา ประมาณปี 3 รูปไม่ได้ขาด

ดอนพระธาตุ

ดอนเจ้าปู่ท้าวสุริยะ

ดอนเจ้าปู่ท้าวสุริยะ

เป็นศาลเจ้าปู่ที่ชาวบ้านนับถือสืบทอดมา เมื่อชาวบ้านไป-กลับจากกทม.หรือต่างจังหวัดก็จะมีการบอกกล่าวและเลี้ยงตามที่ได้บอกกล่าวไว้ ด้านทิศใต้ มีป่าชุมชน มีต้นไม้ใหญ่ มีพืชสมุนไพร มีสัตว์ป่า

ตลาดนัดโค-กระบือ

ตลาดนัดโค-กระบือ

เป็นตลาดนัด ซื้อ- ขาย-แลกเปลี่ยนโค-กระบือ จากเจ้าของสัตว์เลี้ยง,พ่อค้า ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ มีโค-กระบือ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว แต่ละนัด

ตำบลทุ่งแต้

งานพาแลงเป็นงานที่ชาวตำบลทุ่งแต้ได้มีโอกาศได้มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทั้งหมู่บ้านที่สนามทุ่งหนองคำซึ่งเป็นสนามที่อยู่กลางหมู่บ้านคู่กับตำบลทุ่งแต้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและยังเป็นสนามที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆของตำบลทุ่งแต้ สำหรับการจัดงานจะจัดในช่วงกลางคืนของวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี และมีการละเล่นพื้นบ้านซึ่งมีผู้เฒ่าผู้แก่ออกมาแสดงการละเล่นต่างๆที่เคยเล่นในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแสดงให้กับลูกหลานรุ่นใหม่ได้เห็น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้ มาโดยตลอด