แหล่งท่องเที่ยว ระนอง

แหล่งท่องเที่ยว

การแสดงมโนราห์

การแสดงมโนราห์

เป็นมโนราห์ตามแบบฉบับ ได้รับเกียรติให้แสดงหน้าพระที่นั่งทักษิณราชนิเวศน์ พ.ศ.2544 ในนามจังหวัดกระบี่ ติดต่อ: บ้านเลขที่ 45/4 หมู่1 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร: 077 829032

กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง

กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง

ตั้งอยู่ถนนกิจผดุง ตำบลเขานิเวศน์ สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมืองระนอง มีลักษณะเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐปูน มีอายุเก่าแก่มาก

กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง

กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง

คานเรือบิน

คานเรือนเป็นภาษาทางภาคใต้ หมายถึง สันเขา เรือบิน หมายถึงเครื่องบินรบญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 "คานเรือบิน" หมายถึง สันเขาที่มีเครื่องบินรบตกอยู่ ขณะนี้มีสภาพเป็นซากเครื่องบิน

ซากเรือรบโบราณ

เป็นซากเรือรบของประเทศญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ ตั้งตระห่านอยู่กลางลำน้ำละอุ่น เกิดตะกอนทับถมจนกลายเป็นเกาะแก่งเล็กๆในลำน้ำ ยามน้ำลดรอบๆบริเวณจะเป็นหาดทรายที่ชุกชุมไปด้วยหอยไฟไหม้ ซึ่งเป็นอาหารอันเลื่องชื่อของชาวละอุ่นอีกอย่างหนึ่ง

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

เป็นถ้ำเล็ก ๆ จำนวน 2 ถ้ำ ข้างในมีหินงอก หินย้อย ส่วนล่างสุดของถ้ำมีห้วยน้ำรั่ว ลอดผ่านทางใต้ถ้ำ

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์

เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อย และมีบริเวณกว้าง มีช่องทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เป็นที่ชมทิวทัศน์และอากาศภายในถ้ำเย็นสบาย เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่

ถ้ำหนัดได

ถ้ำหนัดได

เป็นถ้ำที่มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย น้ำหยด และลำน้ำภายในถ้ำ ประกอบกับรอบนอกบริเวณถ้ำมีสภาพธรรมชาติสวยงามของป่าไม้ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างอาคารที่พัก ฝายกั้นน้ำ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณ