แหล่งท่องเที่ยว ราชบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

คัมภรีย์

คัมภรีย์

เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ เป็นคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ซึ่งจารึกข้อความด้วยภาษามอญ ภาษาบาลี ภาษาเขมร ไว้มากกว่า 5,000 ผูก เรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย ประวัติสถานที่ ประวัติบุคคล วรรณคดี และตำราต่างๆโดยมีการระบุศักราชอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงปัจจุบัน คัมภีร์เหล่านี้จะมีแผ่นไม้ปะกับคัมภีร์ซึ่งมีการตกแต่งอย่างงดงาม เช่นการประดับมุก การเขียนลายทอง และการลงรัก เป็นต้น

ค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

เป็นค่ายเสือป่าในอดีต ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 7 กิโลเมตร รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาฝึกอบรมเสือป่าภาคปฏิบัติ เช่น ฝึกซ้อมรบ ฝึกขุดสนามเพลาะ หัดเพลงอาวุธ ฯลฯ ณ ที่แห่งนี้ถึง 9 ครั้ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและทางราชการเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ผู้ห้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้ เปิดให้ข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 3223 2828, 0 1880 3672

ค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ผู้ห้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้

ค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

สถานที่พักผ่อนภายในค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

สถานที่พักผ่อน และเลี้ยงปลาจำนวนมากมายภายในบ่อ

ค่ายหลวงบ้านไร่

ค่ายหลวงบ้านไร่

ทางเสด็จ

งานประเพณี

งานประเพณี

ชาวบ้านจะจัดงานกันทุกปี ในแต่ละหมู่บ้าน ที่มาของประเพณีนี้ก็คือจัดงานเพื่อรับขวัญญาติพี่น้อง หรือลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ถิ่นอื่น และจะได้กลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้อง และญาติ ๆ ที่จากกันมานาน พิธีนี้มีส่วนประกอบ คือ ข้าวห่อ ประกอบกับพิธีเรียกขวัญที่ญาติผู้ใหญ่จะทำให้กับคนในบ้าน โดยการเรียกขวัญจะทำในตอนหัวค่ำ และ เช้ามืดของวันต่อมา เมื่อเสร็จพิธีก็สว่างพอดี

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

เชิญชมจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

เชิญชมจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

จุดชมวิวเขากระโจม และน้ำตกผาชลแดน

อยู่บริเวณเดียวกันซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง ระยะทางห่างจาก อ.สวนผึ้งประมาณ 40 กม. และห่างจาก จ.ราชบุรี ประมาณ 100 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือจุดชมวิวเขากระโจม ซึ่งสามารถมองเห็นทั้งประเทศไทย และประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชนิด อากาศเย็นสบาย เพราะใกล้กับน้ำตกผาชลแดน ซึ่งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่นี่ เพราะมีฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวณชายแดนที่ 137 ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ และขอบอกข่าวดีทางอำเภอสวนผึ้ง

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ที่ คลองต้นเข็ม หมู่ที่ 9 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร เหมาะที่จะไปเที่ยวชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมีเรือขายสินค้าเป็นจำนวนมาก

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล เดิมเรียกถ้ำมุจลินท์ อยู่ที่เขาจอมพล มีบันได้ขึ้นสะดวก ติดสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงใกล้ที่ว่าการอำเภอ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม ชมธารศิลา สร้อยระย้า แส้จามรี เข้าถ้ำมัสยาสถิต ชมศิลาย้อยประสิทธิเทวา และเกศาสลวย ผาวิจิตรมีลักษณะคล้ายริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพลทหารเรือ