แหล่งท่องเที่ยว ร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยว

กุดติ้ว

กุดติ้ว

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่บ้านโนนแฮด ม. 4 บรรยากาศดี ทิวทัศน์สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

กุดแสนชาติ

กุดแสนชาติ

เป็นแหล่งน้ำตลาดชุมชน บ้านบึงโดน และบ้านแสนชาติ ศึกษาวิถีชีวิต และการดำรงชีวิตของชาวบ้าน

กู่บ้านขุมเงิน

กู่บ้านขุมเงิน

เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว อายุหลายร้อยปี ประวัติความเป็นมา ชาวมอญจะนำอิฐมอญไปร่วมก่อสร้างพระธาตุพนม แต่พอมาถึงสามแยกบ้านขุมเงิน ได้ยินข่าวว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ก่อสร้างกู่ไว้ที่สามแยกบ้านขุมเงิน ซึ่งทุกปีจะมีงานประเพณีสรงกู่และมีการแข่งขันปั้นไฟขึ้นสูงเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญเดือนหก

ชายหาดริมลำน้ำชี

ชายหาดริมลำน้ำชี

ชายหาดริมชี เป็นบริเวณที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่คลายความร้อนในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ มีอาหารและเรือนแพต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และมีบริเวณสำหรับเล่นน้ำเป็นที่สนุกสนานของคนหนุ่มสาว มีชายหาดให้เดินชมธรรมชาติยามเย็น ๆ ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้า

ถ้ำพระ

ถ้ำพระ

ตั้งอยู่ทิศเหนือของตำบลอัคคะคำ คือ บ้านอวยศรี หมู่ที่ 10 ต.อัคคะคำ สภาพเป็นภูเขา มีถ้ำอยู่ใต้โขดหินขนาดใหญ่ มีน้ำตกไหลตลอดปี อยู่ห่างจากบ้านอวยศรีประมาณ 6 กม.

ถ้ำสินชัย

ถ้ำสินชัย

เป็นถ้ำบนไหล่เขา มีพรรณไม้นานาพันธุ์ มีวัตถุโบราณ ขณะนี้ปฎิสงขรณ์ใหม่บางส่วน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,10 ตำบลคำพอง

ท่าดอนกอกแม่น้ำชี

ท่าดอนกอกแม่น้ำชี

งานประเพณีไหลเรือไหลเรือไฟและแข่งขันเรือยาวประจำปีของตำบลพนมไพรในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งได้สืบสานวัฒนธรรมนี้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานหลายชั่วอายุคน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกปี

น้ำตกถ้ำโสดา

น้ำตกถ้ำโสดา

อยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลภูเขาทอง ซึ่งแต่ดั้งเดิมมีสองสามี-ภรรยา ชื่อนายเล่นโส และนางดา ออกไปหาอาหารป่าเป็นประจำทุกวันที่บริเวณภูเขียว เมื่อเหนื่อยล้าก็จะกลับมาพักที่ถ้ำแห่งนี้เป็นประจำ จนชาวบ้านได้เรียกชื่อว่าถ้ำโส-ดา ในปี 2540 ได้บูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว/มีสำนักสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน

บึงสาธารณะหนองพอก

บึงสาธารณะหนองพอก

เป็นบึงขนาดใหญ่ มีน้ำใส เย็น และขังตลอดปี และสะอาด เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย เวลาเทศกาลลอยกระทง และออกพรรษาจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวประจำทุกปี

บึงโดน

บึงโดน

บึงโดน เป็นบึงขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ โดยใช้งบประมาณ มากกว่า 50 ล้านบาท

บึงโพนทอง (แหลมพยอม)

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 700 ไร่ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใหญ่ เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง อยู่ห่างจากอำเภอโพนทอง 3 กิโลเมตร