แหล่งท่องเที่ยว ลำปาง

แหล่งท่องเที่ยว

กีฬาตำบลวังซ้ายเกมส์

ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยความร่วมมือจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในเขตตำบลวังซ้าย โดยใช้ชื่อว่า "วังซ้ายเกมส์"

งานกีฬา

งานกีฬา เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง ทางอบต. กับชาวบ้าน ซึ่งทางอบต.ได้จัดการแข่งขันขึ้นในช่วง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ในการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมากมาย ทั้งกีฬาชาวบ้านซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสมัยโบราณเอาไว้ อาทิ ปิดตาตีปิ๊บ วิ่งกระสอบ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน และสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านด้วย

งานสลากภัตร

เป็นประเพณีของชาวเหนือ ที่กระทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ จัดขึ้นประมาณเดือน กันยายน - ตุลาคม โดยจะมีการตานก๋วยสลากเข้าวัด มีการฟ้อนอันสวยงามของชาวเหนือ มีการฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวกันอย่างสนุกสนาน

งานสลากภัตร

งานสลากภัตร เป็นประเพณีของชาวเหนือ ที่กระทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการตานก๋วยสลากเข้าวัด มีการฟ้อนรำอย่างสวยงาม งานสลากภัตรจัดขึ้น ประมาณเดือน กันยายน -ตุลาคม และมีการฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวกันอย่างสนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีให้ให้ชาวบ้าน

จุดชมวิวดอยผาคล้าน

จุดชมวิวดอยผาคล้าน

ชุมชนชาวเขา

ชุมชนชาวเขา

ตำบลบ้านร้องมีชุมชนชาวเขา 3 เผ่า ได้แก่ เผ่าเย้า เผ่าอาข่า(อีก้อ) เผ่ายาว(กระเหรี่ยง) ทั้ง 3 ชุมชนต่างยังคงสภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเขาแบบดั่งเดิม เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาศิลปะ วัฒนธรรมชาวเขา

ดอนฝรั่ง

ดอนฝรั่ง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อยู่ภายในวนอุทยานม่อนพระยาแช่ ยอดดอยมีความสูงจากน้ำทะเล 895 เมตร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการเดินป่าเพื่อตั้งแคมป์และศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลำปางและอำเภอแม่เมาะได้พร้อมกัน ที่สำคัญคือมีหมุดแผนที่ทหารอายุกว่า 100 ปี

ดอนเงินรีสอร์ท

ดอนเงินรีสอร์ท

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.นาแส่ง เป็นสถานที่พักผ่อน บริการด้านที่พัก เช่น เรือกพักเดี่ยว ที่พักเรือนยาว จำนวนทั้งสิ้น 12 หลัง เป็นที่สถานฝึกอบรม สัมมนา

ดอนเงินรีสอร์ท

ดอนเงินรีสอร์ท

ดอยกาดผี

ดอยกาดผี

ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งขวาก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สัน บริเวณนี้เกิดจากการยุบตัวของพื้นดินถูกน้ำกัดเซาะ โดยใช้เวลานับพันปี

ถ้ำน้ำ ผาคอก (ไผ่กลาง)

เป็นถ้ำที่มี ความสวยงาม และมีเสน่ห์ เหมือนถ้ำทั่ว ๆ ไป แต่ ที่พิเศษก็คือ จะมีน้ำไหลออกมาจากภายในลึกสุดถ้ำ จนเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลมารวมกับสายอื่น และเป็นต้นกำเนิดของอ่างเก็บน้ำ น้ำจำ และ น้ำตกผาคอก

ถ้ำผาขัน

ถ้ำผาขัน

ถ้ำผาขันตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ถอดระยะทางประมาณ 16 กม. เป็นถ้ำและมีน้ำตกที่สวยงามในเชิงอนุรักษ์ผู้ที่นิยมสัมผัสความเป็นธรรมชาติของหินย้อย หินงอก สายธารน้ำไหล