แหล่งท่องเที่ยว สกลนคร

แหล่งท่องเที่ยว

กุฏิปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

กุฏิปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2485 ตั้งอยู่ที่วัดป่านาคนิมิต บ้านนามน หมู่4 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นโบราณสถานวัตถุ และเป็นสถานีที่บุคคลเลื่อมใส ควรอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นที่เคราพต่อไป

กู่พันนา

กู่พันนา

เป็นโบราณสถานเก่าแก่สมัยศิลปะบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกว่า อโรคยาสถาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์เดือนมกราคม 2546

คำนกกก

คำนกกก

หินทรายรูปหัวนกบนผาหิน ตำนานอาถรรพ์ และคำเล่าขานของผืนป่า ความอัศจรรย์ของขุนเขา รอวันให้นักนิยมไพรได้พิสูจน์ว่าเป็นประติมากรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือฝีมือปฎิมากรยุคโบราณ

ค่ายเสรีไทย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บริเวณบ้านโคก หมู่ที่ 2

จุชมวิวหนองหาร

จุชมวิวหนองหาร

จุดชมวิว

จุดชมวิว

สภาพภูมิประเทศ และความสมบูรณ์ของป่าเขา เป็นจุดชมวิวที่สามารถเที่ยวชม หรือ ตั้งแคมป์ ชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตกสำสาวกา ถ้ำช้างแทง ผาผึ้ง ลำธาร แก่งหิน ป่าสมุนไพร ชมทะเลหมอกในฤดูหนาว และสักการะธาตุนางนี ฯลฯ

ต้นยางยักษ์ 300 ปี

ต้นยางยักษ์ 300 ปี

ต้นยางยักษ์ 300 ปี ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ต้นยางยักษ์ 300 ปี

ต้นยางยักษ์ 300 ปี

ถ้ำนายเตียง

ถ้ำนายเตียง

ป้อมค่าย อุโมงค์ เป็นถ้ำหลบภัย หรือบัญชาการ ยุคเสรีไทย จนถึงประวัติศาสตร์การเมืองของไทยยุคพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ถ้ำปล่อง

ถ้ำปล่อง หรือ คูหางูซวง เป็นถ้ำหินอ่อนอัด เป็นรูปนับร้อยรู คนลอด บางทีก็ต้องคาน อยู่ห่างจากบ้านทุ่งเชือก 1.5 กิโลเมตร ติดวัดสว่างเชิงดอย เป็นถ้ำในวรรณคดี สังข์สินชัย งูซวงลูกน้องของยักษ์

ถ้ำผาผึ้ง

ถ้ำผาผึ้ง

เป็นถ้ำหน้าผากว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร สูง 3 เมตร ส่วนบนหน้าผา มีผึ้งมาทำรังทุกปี จึงเรียก ถ้ำผาผึ้ง

ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ (เสืองของ/เสี่ยงของ/เก็บของ)

เป็นถ้ำที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นที่เก็บสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ (เสือง แปลว่า ซ้อน หรือ ซุกไว้) (เสี่ยง แปลว่า การอธิฐาน เสี่ยงทาย)