แหล่งท่องเที่ยว สงขลา

แหล่งท่องเที่ยว

กีฬาตำบลต้านยาเสพติด

อบต.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ของทุกปี โดยประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ในพิธีเปิดก็จะมีขบวนพาเหรดของนักกีฬา เริ่มเดินขบวนจากหน้า อบต.ไปยังสนามกีฬาตำบลกระดังงา

คลองบางกล่ำ

คลองบางกล่ำ

ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประจำปี ทุกอาทิตย์แรกของเดือน พฤศจิกายน บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี คลองบางกล่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ควนเจดีย์

ม.6 ต.ลำไพล อ.เทพา

ชลประทานนาทวี(ฝายน้ำล้น)

ฝายน้ำล้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการชลประทานนาทวี เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2507 เพื่อต้องการ เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ถ้าไม่กั้นลำคลองนาทวีไว้ น้ำก็จะไหลลงปากบางสะกอมและไม่มีน้ำใช้ ในฤดูแล้ง บริเวณน้ำล้นจะสวย และปรับปรุงบริเวณเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานนาทวี

ชาดหาดบ้านบ่อโชน,ชาดหาดบ้านโคกสัก

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมีหมู่เกาะขามเป็นแหล่งปะการังและฝูกปลามากมาย

ชายหาดบางเหรียง

มีชายหาดที่สวยงาม

ชายหาดม่วงงาม

หาดม่วงงาม อยู่หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม

ชายหาดวัดศาลาหลวงบน

เป็นชายหาดทรายขาว โดยมีวัดศาลาหลวงบนเป็นทางผ่านไปยังตัวชายหาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลท่าบอน

ถ้ำครก

ถ้ำครก

เป็นถ้ำซึ่งมีพระพุทธรูปโบราณอยู่หลายองค์เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำตลอด

ถ้ำตลอด

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีช่องทะลุไปอีกด้านหนึ่ง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ขนาดใหญ่ 1 องค์ ขนาดกลาง 1 องค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิมากมาย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 21 กิโลเมตร เส้นทางสะดวก

ถ้ำน้ำใส

ถ้ำน้ำใส

เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

ถ้ำรูนกสัก

ถ้ำรูนกสัก

เป็นถ้ำที่มีช่องทางคนเดินทะลุไปอีกด้านหนึ่ง ระยะทาง 250 ม. มีสภาพสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว