แหล่งท่องเที่ยว สตูล

แหล่งท่องเที่ยว

ชาดหาด ม.1,2,7,14

เป็นชายทะเลที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง เหมาะกับการท่องเที่ยวในทางการศึกษา

ชายหาดกาสิง

บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ชายหาดปากบารา

ชายหาดปากบารา

หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตึกแถวถนนบุรีวานิช

ถนนบุรีวานิชเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวดสตูล ที่ชี้ให้เห็นร่องรอยของความเจริญในอดีต มีความยาวประมาณ 600 เมตร มีอาคารเก่าแก่ประมาณ 20 คูหา โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรปผสม เป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐถือปูน

ถ้าโพธิ์ยอม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองราโพ มีการขุดพบวัตถุโบราณ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า

ถ้ำพญาบังสา

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ควนโพธิ์ ภายในเป็นบริเวณกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก

ถ้ำพญาบังสาและเขาตกน้ำ

ตั้งอยู่ที่บ้านพญาบังสา หมู่ที่ 1 ห่างจากอำเภอควนโดนประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ทางขวามือเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ของถนนยนตรการกำธร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูเขาร่มรื่นไปด้วยไม้ใหญ่ สวนผลไม้ มีน้ำคลองธรรมชาติไหลตลอดปี มีถ้ำซึ่งมีภาพวาดยุคโบราณภายในถ้ำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนเขาเพื่อชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทะเลอันดามันได้ มีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เลียงผา

ถ้ำลอด

ดูธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ชายเลน พักผ่อน ตกปลา ชมแนวหินภูเขา

ถ้ำวังคราม

ถ้ำวังคราม

เป็นสถานที่พักผ่อน และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิทัศน์ ทางเดิมมีบันได สำหรับปีนลงภายในถ้ำ และมีค้างคาวจำนวนมากภายในถ้ำ

ถ้ำอุไร

ถ้ำอุไร (ถ้ำลูกสาว) หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

ถ้ำเขาจีน

เป็นภูเขาและมีป่าล้อมรอบ ห่างออกมาเล็กน้อยจะมีหมู่บ้าน ขณะนี้ชาวบ้านได้พัฒนาปรับปรุง และจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เหมาะที่จะไปเที่ยวพร้อมทั้งทำบุญไปด้วย

ถ้ำเจ็ดคูต

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านวังนาใน มีลักษณะมีหินงอกหินย้อย สวยงามมาก มีคลองใหญ่ทะลุผ่านภูเขาเหมาะแก่การล่องเรือเที่ยว มีทั้งหมด 7 คต ซึ่งมีชือเรียกต่าง ๆ ได้แก่ สาวยิ้ม นางลอย เพชรร่วง เจดีย์สามยอด น้ำพันปี