แหล่งท่องเที่ยว สระแก้ว

แหล่งท่องเที่ยว

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ตลาดชายแดน ,ตลาดโรงเกลือ

ตลาดชายแดน ,ตลาดโรงเกลือ

ตลาดชายแดน,ตลาดโรงเกลือ

ตลาดชายแดน,ตลาดโรงเกลือ

ตลาดชายแดน ตลาดโรงเกลือ ค้าขายสินค้ามือสอง เป็นที่ข้ามแดนไทย-กัมพูชา และมีสินค้ามากมาย

ตลาดพืชผัก-ผลไม้ริมทาง

ตลาดพืชผัก-ผลไม้ริมทาง

เป็นตลาดขายพืชผัก ผลไม้ เช่น หน่อไม้ ข้าวโพด ฟักทอง มะม่วง ชมพู่ ฯลฯ มีพ่อค้าแม่ค้ามาจากภายในตำบลและอำเภอ มีลูกค้าแวะซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 100 คันรถต่อวัน

ถ้ำน้ำเขาศิวะ

ถ้ำน้ำเขาศิวะ

เป็นถ้ำน้ำอยู่ในเชิงเขา มีทิวทัศน์ป่าธรรมชาติ ถนนเข้าถึง มีน้ำตลอดปี

ถ้ำลำพุง

ถ้ำลำพุง

ตำบลหนองหว้า มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณถ้ำสำพุง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 ต.หนองหว้า อ.เขากรรจ์ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำเขาสำพุงเป็นถ้ำที่เกิดในภูเขาหินปูน

ถ้ำสำพุง

ถ้ำสำพุง

ตำแหน่งที่ถ้ำอยู่ห่างจากเขาฉกรรจ์มาจากทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ในบริเวณจะมีถ้ำ 2 ถ้ำ แต่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีจะเป็นถ้ำใหม่ ซึงมีปากปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันตก อยู่สูงขึ้นไปจากเชิงเขา 15 เมตร บริเวณปากถ้ำเป็นลานกว้างประมาณ 5 เมตร

ถ้ำสำพุง

ถ้ำสำพุง

ภายในถ้ำเป็นโถงกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ความสูงจากพื้นที่ถึงเพดาน ประมาณ 15 เมตร ตอนในที่สุดมีช่องกว้างลึกต่อลงไปอีก ที่ผนังโถงใหญ่ของถ้ำมีหินงอกหินย้อยเรียงเป็นระยะ ๆ บริเวณปากถ้ำมีลมพักเข้า-ออก ตลอดเวลาทำให้อากาศภายในถ้ำ มีการถ่ายเทได้ดีมาก

ถ้ำเขาจันทร์

ถ้ำเขาจันทร์

ถ้ำเขาจันทร์ อยู่ในบริเวณวัดเขาจันทร์ สามารถเดินชมทัศนียภาพรอบเขาได้เพราะเป็นถ้ำทะลุ ถ้ำมีประมาณ 36 ถ้ำ

ถ้ำเขาพลับพลึงทอง

ถ้ำเขาพลับพลึงทอง

เป็นถ้ำหินงอก หินย้อยสวยงามมาก

ถ้ำเขามะกา

ถ้ำเขามะกา

เป็นถ้ำที่อยู่บนเขามะกามีบันไดขึ้นไปถึงปากถ้ำ ภายในบริเวณถ้ำจะมีพระพุทธรูปและมีนกต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณรอบเขาเป็นทางเดินมีสถานที่พักผ่อน มีถนนตัดผ่านเขามะกาเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดฉะเชิงเทราได้

น้ำตกน้ำโตน

เป็นน้ำตกที่เกิดจากอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนเขา ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และราษฎรในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ในการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว