แหล่งท่องเที่ยว สิงห์บุรี

แหล่งท่องเที่ยว

ดงยางเสาธงหิน

ดงยางเสาธงหิน เดิมเป็นหมู่บ้านดงโพระบูร หมู่ 1 บริเวณนี้มีวัดร้างชื่อวัดมะปรางหวาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 มีต้นยางนาขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมป่าไม้จำนวนไม่น้อยกว่า 240 ต้น

ตลาดปากบาง

ตลาดปากบาง

ตลาดเทศบาลปากบาง อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความเจริญมาช้านานคู่กับตำบลพรหมบุรี ทางเข้าห่างจากกรุงเทพมาตามถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่ 133 มีร้านก๋วยเตี๋ยวปากบางที่รสชาติอร่อยถูกปากผู้ที่สัญจรไปมา มีสินค้าที่ผลิตจากชุมชนจำหน่าย ขนมเปี๊ยะ น้ำพริก ปลาส้ม โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากรากไม้ธรรมชาติทุกชนิด กวนเชียง กระยาสารท กระหรี่ปั๊บ ขนมสาลี่ เป็นต้น

ตลาดวัดกลางธนรินทร์

แสดงถึงความเป็นอนู่ของประชาชนริมน้ำ ตลาดริมแม่น้ำครั้งประชาชนส่วนใหญ่ใช้การสัญจรทางเรือในอดีต และปรากฎมาจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจคือร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว กาแฟโบราณ ขนมไทย ขนมเบื้องญวน หมูย่าง หอยทอด ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นทุกวัน

ต้นโพธิ์ใหญ่วัดเสาธงหิน

ต้นโพธิ์ใหญ่วัดเสาธงหิน

อยู่ในเขตหมู่ที่1 เดินทางจากที่ว่าการอำเภอท่าช้าง มาตามทางหลวงหมายเลข 3454 ไปทางจังหวัดสิงห์บุรี 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่เก่าแก่ สมัยที่หลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง ยังมีชีวิตอยู่จะมาพักผ่อนที่วัดเสาธงหินเป็นประจำที่วัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ 2 ต้นที่เป็นตำนานของตำบลโพประจักษ์สืบกันมา

บึงกระดีแดง

บึงกระดีแดง

อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 และ 4 เป็นบึงที่ชาวบ้านข่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำเพิ่อการประมงและการเกษตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งน้ำขนาดเล็กปี 2537 และตำบลเขียวขจีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2544 มีทั้งหมด 5 บึง เนื้อที่ 60 ไร่

บึงบางกระเจ็ด

บึงบางกระเจ็ด

เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก เนื้อที่ 50 ไร่ รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด

บึงห้วงขนาน

หนองน้ำสาธารณะ เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิด มีความร่มรื่นป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน และตำบลข้างเคียง

ประตูน้ำแม่น้ำลพบุรี

ประตูน้ำแม่น้ำลพบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ประตูน้ำแม่น้ำลพบุรีตั้งอยู่บริเวณต้นไม่น้ำลพบุรี ลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยรอบเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในตำบล และในช่วงเทศกาลงานลอยกระทง ก็จะมีการจัดงานเป็นประจำ

พระยืนปางห้ามญาติ วัดจุกคลี

พระยืนปางห้ามญาติ วัดจุกคลี

เป็นพระยืนปางห้ามญาติ ขนาดสูง 30 เมตร ทาสีทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบล และ สถานที่สักการะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี

เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาก่อน เกิดขึ้นโดยทางวัดจัดตั้งห้องสมุดขึ้นในปี พ.ศ.2481-2482 ในปีดังกล่าวได้มารวมโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ไว้ด้วย ปี พ.ศ.2483 ก็ได้นำโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ออกมาจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์วัด มีทั้งการจัดแสดงศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี ได้แก่ ภาชนะดินเผา หม้อ ไห ชาม กาน้ำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ ตุ้มหู ลูกกระพรวน ลูกปัด และยังมีเครื่องถ้วยโบราณ ถ้วยชามสังคโลก เบญจรงค์