แหล่งท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

แหล่งท่องเที่ยว

ขนมสาลี่สุพรรณ

ขนมสาลี่สุพรรณ

เป็นขนมของฝาก พัฒนามาจากขนมถ้วยฟู แต่เนื้อละเอียด นุ่ม หอมกว่าขนมถ้วยฟู มี 4 รส คือ ใบเตย, กาแฟ,นมแมว, มะลิ ผลิตโดย บริษัทเอกชัย-สาลีสุพรรณจำกัด

คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

เป็นเรือนไทยทรงโบราณ สร้างเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบริจาคสมทบ สร้างเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

งานประเพณีไทยทรงดำ

งานประเพณีไทยทรงดำ

จัดในช่วงสงกรานต์ของทุกปี มีการละเล่นตามวัฒนธรรม มีการแต่งกาย งานรื่นเริง การประกวดสาวงาม ธิดาไทยทรงดำ

ซุ้มประตูทางเข้าวัด

ซุ้มประตูทางเข้าวัด

เป็นบริเวณสวนป่าธรรมชาติที่ร่มรื่น สวยงาม มีสวนดอกไม้ และไม้ประดับสนามหญ้า และมีจุดชมวิวทิวทัศน์ และความงามของวัด

ตู้ไม้สัก

ตู้ไม้สัก

เป็นตู้ไม้สักสำหรับใส่ใบลาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้แก่อาจารย์กันต์ เมื่อปี 2412

ต้นมะขามยักษ์

วัดโดยรอบประมาณ 8.4 เมตร สูงประมาณ 15 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาออกกว้างประมาณ 10-15 (กรมศิลปากรสันนิษฐานว่า ต้นมะขามยักษ์ต้นนี้แหละที่เณรแก้วเอาใบมาเสกเป็นตัวต่อ สอดคล้องกันเป็นอย่างดี ประมาณอายุ 1,000 ปี

ถ้ำเวฬุวัน

ถ้ำเวฬุวัน

เป็นถ้ำที่สวยงามมาก มีหินงอกหินย้อย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

ทุ่งดินดำรีสอร์ท

ทุ่งดินดำรีสอร์ท

เป็นสถานที่ปลูกป่า และจัดสรรที่จำหน่าย มีสถานที่ฝึกอบรม และห้องนอน มีสถานที่พักผ่อน

บึงบ้านโพธิ์ (คลองพันตำลึง)

บึงบ้านโพธิ์ (คลองพันตำลึง)

เป็นคลองที่ไหลผ่าน หมู่ 1,2,3,7 และ 8 เป็นคลองขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านมาหลายตำบล เป็นแหล่งอนุรักษ์บำรุงรักษาเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้กินและใช้ทางด้านการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์และพัฒนาบึงบ้านโพธิ์ให้เป็นแหล่งผักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะวันหยุดราชการต่าง ๆ

บึงระหาร

บึงระหาร

เป็นยแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งได้ขุดลอกปรับปรุงใหม่ มีถนนคอนกรีตรอบบึง มีน้ำตลอดปี

บึงลาดกระจับ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแต่โบราณ มีปลาชุกมาก ประชาชนให้เป็นแหล่งสารอาหารโปรตีนที่สำคัญของตำบลดอนตาล เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร เป็นจุดพักน้ำ ป้องกันน้ำท่วมตำบล และหมู่บ้าน อนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่พักฟื้นบ้านพักผู้สูงอายุ

บึงลาดตาค่อน

บึงลาดตาค่อน

เป็นน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่สำคัญของตำบลบางกุ้ง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญพร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลในอนาคต