แหล่งท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี

แหล่งท่องเที่ยว

คลองน้ำใส

เป็นลำธารขนาดเล็ก เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลถ้ำสิงขร และตำบลย่านยาว ไหลจากเนินเขา ระยะทางยาวประมาณ 3,000 เมตร มีน้ำใสสะอาด ไหลผ่านตลอดปี

คลองโตรม

คลองโตรม

เป็นลำคลองสายหลักของอำเภอชัยบุรี มีน้ำไหลต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนจะเหมาะกับการเล่นน้ำในลำคลอง เพราะน้ำไม่ลึกมากนัก ในฤดูฝนน้ำหลาก เหมาะแก่การล่องเรือเพื่อตกปลาในแม่น้ำ สามารถลงเรือได้ที่ท่าวัดสมัยสุวรรณ

ค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน

มีเนื้อที่ 42 ไร่ มีบ่อน้ำร้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ลึก 6 เมตร อุณหภูมิน้ำร้อน 50 องศาเซนเซียส

ชายหาดบ้านพอด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านพอด ต.ชลคราม อ.ดอนสัก มีชายหาดที่ยาว หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศดี มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนเดินเล่น

ดอนสน

มีถ้ำเล่นน้ำ มีค้างคาว

ต้นยางใหญ่

เป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.75 เมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี

ถ้ำขมิ้น(ถ้ำเหม็น)

ถ้ำขมิ้น(ถ้ำเหม็น)

ถ้ำเหม็น(ถ้ำขมิ้น) เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มาก มีหินงอกหินย้อยงดงามมาก และมีขี้ค้างคาวมากจึงได้ชื่อว่าถ้ำเหม็น ต่อมาเปลี่ยนเป็นถ้ำขมิ้นเมื่อ พ.ศ.2539

ถ้ำน้ำทิพย์

ถ้ำน้ำทิพย์

เป็นถ้ำโบราณที่ได้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี 20 เป็นสถานที่มีธรรมชาติสวยงาม อาทิเช่น วิหารสวรรค์ สถูปหินรูปบัวคว่ำบัวหงาย พระพุทธรูปโบราณ และถ้ำน้ำทิพย์ จำนวน 3 บ่อ ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึกประมาณ 8-10 เมตร และยังมีสัตว์ป่าซึ่งอาศัยอยู่บริเวณวัด เช่น ลิง อีกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ทำอันตรายต่อผู้คน

ถ้ำน้ำทิพย์

ถ้ำน้ำทิพย์

ถ้ำน้ำห้วยแก้ว

ถ้ำน้ำห้วยแก้ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 25 หรือ แยกเข้าบ้านใหม่ ต.ทุ่งกง ระยะทาง 300 เมตร เป็นแหล่งน้ำผุดตามธรรมชาติ ที่ไหลออกจากเขาแก้วตลอดทั้งปี

ถ้ำประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต.ต้นยวน สถานที่แห่งนี้เมื่อปี 2520-2525 เคยเป็นที่หลบซ่อมและค่ายพักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทสไทยมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

ถ้ำร้อยหอ้ง

เป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน และมีถ้ำขนาดใหญ่ภายในเป็นชั้นๆ หลายสิบชั้น และแบ่งเป็นห้องหลายสิบห้อง เนื้อที่ 50 ไร่