แหล่งท่องเที่ยว สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปราสาทตาเมือนประกอบไปด้วย ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม ซึ่งตั้งอยู่บนแนวภูเขาบรรทัด ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

การแสดงกะโน้บติงตอง

การแสดงกะโน้บติงตอง

กะโน้บติงตอง เป็นศิลปการละเล่นที่เลียนแบบท่าทางมาจากตั๊กแตนตำข้าว โดนมีลีลาท่ารำใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบการร่ายรำ

การแสดงแกลมอ

การแสดงแกลมอ

ศูนย์วัฒนธรรมแกลมอตั้งอยู่ที่โรงเรียนศรีสุขวิทยา ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวส่วยหรือกูยที่เล่นเพื่อรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีอาการผิดปกติไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ โดยชื่อของแกลมอ มีความหมายคือ แกล แปลว่า เล่นหรือการแสดง ส่วน ออ หรือ มอ แปลว่า ดี คือหายจากการเจ็บป่วย

กำแพงเมืองคูเมืองชั้นใน (ทิศใต้)

กำแพงเมืองคูเมืองชั้นใน (ทิศใต้)

เป็นกำแพงที่ขุดขึ้นเป็นกำแพงเมือง เป็นกำแพงโบราณ สันนิษฐานว่าที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตร่วมสมัยกับขอมโบราณ ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้บูรณะปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์

กำแพงเมืองคูเมืองชั้นใน (ทิศใต้)

กำแพงเมืองคูเมืองชั้นใน (ทิศใต้)

นกเป็ดน้ำ

เป็นหนองน้ำ บริเวณเนื้อที่ 42 ไร่ อยู่ติดกับถนนสายโชคชัย - เดชอุดม จำมีนำเป็ดน้ำ ประมาณ 1,500 ตัว มาอาศัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี เวลาที่เหมาะกับการชมคือ 11.00 - 16.00 น.

น้ำตกรูงคลา

น้ำตกรูงคลา

เป็นน้ำตกธรรมชาติ สูงประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่พื้นที่เขาศาลา บ้านจรัส หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเชด มีน้ำไหลมากช่วงฤดูฝนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

น้ำตกรูงคลา

น้ำตกรูงคลา

บรรยากาสหนึ่งของน้ำตกรูงคลา

น้ำตกรูงคลา

น้ำตกรูงคลา