แหล่งท่องเที่ยว สุโขทัย

แหล่งท่องเที่ยว

กลองยาว

กลองยาว

เป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นในเทศกาลต่างๆ ชาวตำบลวังใหญ่จึงได้รวมตัวกันอนุรักษ์กลองยาว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมและสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายรามคำแหง

มีหอให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองกระโดด สนามยิงปืน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และการออกกำลังกายอีกมากมาย

ของฝากจากสุโขทัย

ของฝากจากสุโขทัย

ของฝากที่มีขายกันหลายแห่ง ได้แก่ ขนมเกลียว ถั่วทอด กล้วยอบเนย ทองม้วน ขนมผิง เผือกเค็ม เผือกหวาน

ค่าย ต.ช.ด. กฝ 6 สุโขทัย

ค่าย ต.ช.ด. กฝ 6 สุโขทัย

งานประเพณีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.ป่างิ้ว

งานประเพณีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.ป่างิ้ว

กิจกรรมทัศนศึกษา ของ อบต.ป่างิ้ว

งานแสดงแสง - เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

งานแสดงแสง - เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เป็นงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ และมีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมาก

จุดชมทิวทัศน์

จุดชมทิวทัศน์

เมื่อขึ้นไปถึงจุดยอดเขาแล้วสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั่วอุทยาน และหมู่บ้านใกล้เคียง

ตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตร

เป็นตลาดที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยรวบรวมผลผลิตของทุกหมู่บ้านของตำบลและตำบลใกล้เคียงไว้ เพื่อซื้อขายกันโดยเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย เปิดจำหน่ายเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

ถ้ำพระแม่ย่า

ถ้ำพระแม่ย่า

ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 5 ต.นาเชิงคีรี แยกจากทางหลวงหมายเลข 101 กม.ที่ 9 ประมาณ 16 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก เพราะมีการขุดพบรูปปั้นหินแกะสลัก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระนางเสือง ซึ่งเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ถ้ำวัดเขาทองผางับ

ถ้ำวัดเขาทองผางับ

เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่จะเดินทัศนีศึกษาบนภูเขาจะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำบนเขาทองผางับ เช่น ถ้ำระฆัง, ถ้ำขายบัตร, ถ้ำหัวล้อ และมีแหล่งสมุนไพรอยู่บนเขาทองผางับ

ถ้ำเจ้าราม

เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสำคัญทางระบบนิเวศ คือมีค้างคาวกินแมลงอยู่มากมาย จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 11,250 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น มะค่าโมง ตะแบก ตะเคียน พะยอม สัก ประดู่ ฯลฯ

ถ้ำแม่ถัน

ถ้ำแม่ถัน

เป็นถ้ำที่ประกอบด้วยหินย้อยสีขาวนวล ผนังถ้ำเป็นเกร็ดเพชรแวววาวสวยงาม อยู่ติดกับวัดเชิงผา ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย