แหล่งท่องเที่ยว หนองคาย

แหล่งท่องเที่ยว

กุดทิง

กุดทิง

เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีปลาน้ำจืดมากมาย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงจะตกกระทบกับน้ำสวยงามมาก เหมาะสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนชมวิวมาก

งานวันผลไม้  บั้งไฟประเพณี  ของดีปากคาด ปี 51

งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีปากคาด ปี 51

ในช่วงเดือนหกของทุกปีจะมีประเพณีแข่งขันการจุดบั้งไฟประเพณี เป็นประจำทุกปี ที่ชาวตำบลจำนวน 6 ตำบล ในเขตอำเภอปากคาด จะจัดงานวันผลไม้บั้งไฟประเพณีของดีปากคาด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฟ้อนรำ ประกวดบั้งไฟ ผาแดง-นางไอ่ ขบวนรถผลไม้ การละเล่น การจุดบั้งไฟ และอื่นๆ

จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง

จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง

จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง

จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง

ได้มีการเปิดจุดผ่อนปรนบุ่งคล้า-ปากกระดิ่ง มีสินค้าส่งออกจำพวกเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค อาหารและ สินค้าขาเข้าจำพวกเนื้อสัตว์ตากแห้ง เห็ด มีเขื่อนป้องกันตลิ่งโขงพังความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ทิวทัศน์สวยงาม หน้าแล้งมีหาดทรายขาวสะอาดและมีการละเล่นสงกรานต์

จุดผ่อนปรนไทย - ลาว

เป็นจุดผ่อนปรนข้ามแดนไทย - ลาว และเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไทย - ลาว บริเวณตลาดนัดชุมชน ดำเนินการทุกวันพุธและวันอาทิตย์

ชายหาดตรงข้ามปากแม่น้ำงึม ประเทศ สปปล.

ชายหาดตรงข้ามปากแม่น้ำงึม ประเทศ สปปล.

ชายหาดริมฝั่งแม่น้ำโขง

ชายหาดริมฝั่งแม่น้ำโขง

ในฤดูแล้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน น้ำในแม่น้ำโขงจะลดลง ใสสะอาด มีหาดทรายตามชายฝั่ง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ชายหาดริมฝั่งโขง

ชายหาดริมฝั่งโขง

ชายหาดแม่น้ำโขงตรงข้ามปากแม่น้ำงึม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนโดยทั่วไป

ตลาดสดแจ้งสว่าง

ตลาดสดแจ้งสว่าง

เป็นตลาดซื้อขายสินค้าจากประเทศลาวและไทย และสินค้าทั่ว ๆ ไป

ถ้ำน้อยน้ำทิพย์

ถ้ำน้อยน้ำทิพย์

เป็นถ้ำหินทราย รอบ ๆ มีก้อนหินทรายขนาดใหญ่เรียงราย พร้อมด้วยพ้นธุ์ไม้นานาชนิด มีน้ำไหลซึมผ่านหิน

ถ้ำน้อยน้ำทิพย์

ถ้ำน้อยน้ำทิพย์

ท่าหลี

ท่าหลี

ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านท่าหลี ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นลำห้วยสลับกับโขดหิน ซึ่งลำห้วยสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดสกลนคร