แหล่งท่องเที่ยว อุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยว

การประกวดข้าวหลาม

การประกวดข้าวหลาม

ข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของ ต.พันดอน จนได้สมญานามว่า "ข้าวหลามหวานมันพันดอน" งานประเพณีจะมีขึ้นในห้วงเดือน พฤศจิกายน

กีฬาพนักงาน

กีฬาพนักงาน

งานกีฬาพนักงาน จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของ อปท.ในเขตอำเภอเพ็ญ

กุฏิหลวงปู่มั่น

กุฏิหลวงปู่มั่น เป็นกุฏิขนาดเล็กที่พระอาจารย์มั่น เคยได้มาจำพรรษา ตั้งอยู่ในวัดป่าสาระวารี ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้มาเคารพ กราบไหว้ และได้อนุรักษ์เอาไว้

คำชะโนด

คำชะโนด

เป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มีต้นชะโนดขึ้นล้อมรอบบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

คำชะโนด

คำชะโนด

ทางเข้าไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในคำชะโนด

งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

งานกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักเล่นกีฬา มีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง

ถ้ำผาประทุม

ถ้ำผาประทุม

ถ้ำผาประทุม

ถ้ำผาประทุม

ถ้ำสิงห์

เป็นถ้ำหินที่บนก้อนหิน จะมีลายภาพเขียนสีโบราณ สีแดง เป็นภาพลักษณะต่าง ๆ ภายในถ้ำมีหินสี และพบอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

ท่าปลาสะพานมิตรภาพ

ธุดงคสถานป่าภูวัด

ตั้งอยู่ที่บ้านนางาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกคอยนาง

น้ำตกคอยนาง

เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 5 - 7 ม. กว้างประมาณ 10 ม. สูง 3 ชั้น ลดหลั่นกันตามลำดับ ซึ่งฤดูฝนมีน้ำไหลเชี่ยว ทำให้บริเวณน้ำตกมีความสวยงาม และบริเวณน้ำตกมีลานหินกว้าง ซึ่งเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมีหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วไป