แหล่งท่องเที่ยว อุตรดิตถ์

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มรักษ์ปลารักน้ำ

กลุ่มรักษ์ปลารักน้ำ

เป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านเสี้ยว ชาวบ้านได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลามาจากกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

จุดชมวิว (เขาพลึง)

จุดชมวิวเขาพลึง เป็นจุดสูงสุดและเหนือสุดยอดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่หยุดพักผ่อนของนักเดินทางและพักรับประทานอาหาร (ไก่ย่าง) ที่อร่อย สะอาด ราคาถูก พร้อมกับนั่งชมทิวทัศน์ ป่าไม้ ขุนเขา ของตำบลบ้านด่านนาขาม นอกจากนี้ เขาพลึงยังเป็นที่เหมาะแก่การพักแรมในช่วงฤดูหนาว และเป็นจุดที่ชมฝนดาวตกที่ผ่านมาอีกด้วย

จุดชมวิวผาอานม้า

จุดชมวิวผาอานม้า

อยู่หมู่ที่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของตำบลน้ำหมัน เขตอำเภอท่าปลา เขตอำเภอเมือง และเขตจังหวัดแพร่ ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะในตอนเช้า สามารถชมบรรยายกาศพระอาทิตย์ทอแสงขึ้น สายหมอกที่คลุมเป็นทะเลหมอก พร้อมกับสายลมที่เย็นบริสุทธิ์ และชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศในท้องฟ้าที่สีสันแตกต่างกันไป ให้ความงดงามอย่างมาก เหมาะสำหรับการตั้งกล้องไว้ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ และสามารถมองเห็นดาวบนฟ้าที่สวยงามโดยไม่มีแสงไฟจากรอบข้างรบกวน

จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่

เป็นจุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว ที่ค้าขายระหว่างชาติราษฎรไทย – ลาว มีสัมพันธไมตรีต่อกัน

จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช

จุดผ่อนปรนชายแดนช่องมหาราช

เป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าไทยกับ สปป. ลาว ในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ราษฎรไทย - ลาวมีสัมพันธ์ไมตรีต่อกันด้านค้าขาย

จุดผ่อนปรนชายแดนห้วยต่าง

มีจุดผ่อนปรนค้าขายระหว่างชาติไทย – ลาว ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ที่ช่องห้วยต่าง ราษฎรไทย – ลาว แลกเปลี่ยนสินค้ามีสัมพันธไมตรีต่อกัน

ถ้าจัน

ถ้าจัน

ชั้นถ้ำเสือ

ถ้ำค้างคาว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง เป็นถ้ำภูเขาธรรมชาติ ถนนดินลูกรังถึงหมู่บ้าน สภาพเป็นภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน (ภูเขาหินอ่อน) มีผู้ประกอบการทำหินคลุก และเป็นเจ้าของประกอบหินอ่อน เป็นแหล่งธรรมชาติ

ถ้ำจัน

ถ้ำจัน

ปากทางเข้าถ้ำ ภายในถ้ำมีห้องต่าง ๆ จำนวน 8 ชั้น เรียกชื่อตามลักษณะของถ้ำ

ถ้ำจัน

ถ้ำจัน

หินงอกหินย้อยภายในถ้ำ สีสันสวยงามมาก

ถ้ำจัน

ถ้ำจัน

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมีใหม่ ตำบลผักขวง เป็นถ้ำหินย้อยภายในสลับซับซ้อนแบ่งเป็นห้อง ๆ ทั้งหมด 9 ชั้น เรียกแตกต่างกัน เช่น ถ้ำจันทน์ ถ้ำเสือดาว ถ้ำจงอาง และอื่น ๆ บนภูเขาเป็นถ้ำที่ประกอบไปด้วยต้นจันทน์ผา ขึ้นอยู่โดยรอบมากมายระยะห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ประมาณ 27 กิโลเมตร สถานที่ร่มเย็นเป็นแหล่งพักผ่อนอากาศบริสุทธิ์

ถ้ำปูน

ถ้ำปูน

อยู่ในเขตตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ 5, 6, 7 และหมู่ที่ 10 โดยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีถ้ำเม่น ถ้ำปูน ถ้ำปูนเล็ก และรอยเท้า