แหล่งท่องเที่ยว อุทัยธานี

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เครื่องดนตรี

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เครื่องดนตรี

ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ออร์แกนไฟฟ้า, กลอง, กลองสะแน, ลำโพงฮอล์ เครื่องขยายเสียง ฉิ่งฉาบ, คาร์เบล เป็นเครื่องดนตรีแห่ เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณใช้ในงานบวช ขึ้นบ้านใหม่ โกนจุก งานแต่งงาน งานฉลองสงกรานต์ เป็นอาชีพรับจ้างของราษฏรกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม จะรับจ้างในงานพิธีรื่นเริง บันเทิง สนุกสนาน หรือ งานเศร้าโศก โดยมีออกรับจ้างงานละ 1,500 บาท-3,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ประเภทของงานนั้น(ต่อ)

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เครื่องดนตรี

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เครื่องดนตรี

การแห่ดนตรีในเวลาเช้าหรือเย็น จะรับจ้างในอัตราละ 1,500 บาท ถ้าเป็นงานแสดงเวลาคือ ทั้งเช้าทั้งเย็น จะรับจ้างในอัตราละ 3,000 บาท - สถานที่ติดต่อ นายประมุข รักสัตย์ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

บ้านท่าโพมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลท่าโพ คือ เพลงพื้นบ้านท่าโพ ซึ่งมีอาจารย์สำเริง รงค์ทองเป็นแกนนำในการรวมกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพให้คงอยู่ เพลงที่ใช้ร้อง เช่น เพลงพิษฐาน, เพลงชักเย่อ, เพลงโลม, เพลงกรุ่น, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงรำวงโบราณ ฯลฯโดยใช้วัดท่าโพเป็นสถานที่รวมกลุ่ม

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ

ตลาดนัดโคกระบือ

ตลาดนัดโคกระบือ

ตลาดนัดโค-กระบือ ถือเป็นตลาดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอทัพทันส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ต้องอาศัยโคกระบือในสมัยก่อน จึงเกิดการจัดตลาดนัด เพื่อซื้อ-ขายโคกระบือขึ้นเป็นแหล่งตลาดนัดสัตว์ที่ใช้งานเพื่อการเกษตรในสมัยก่อน และในปัจจุบันก็ถือเป็นตลาดเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงเพื่อการค้าขาย

ตลาดนัดโคกระบือ

ตลาดนัดโคกระบือ

ต้นจำปียักษ์

ต้นจำปียักษ์

เป็นต้นจำปีที่โตขนาด 2 คนโอบอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านอีมาด-อีทราย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ต้นมะค่าโมงยักษ์

เป็นต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่

ถ้ำพุหวาย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีห่างจาก อ.บ้านไร่ ประมาณ 14 กม. ประกอบด้วยหินงอก หินย้อยงดงาม

ถ้ำวัดเขาหิน

ถ้ำวัดเขาหิน

วัดเขาหินเป็นหินอ่อน มีถ้ำกว้างใหญ่ 2 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่อยู่ในถ้ำด้านขวามือ และด้านซ้ายมือเป็นถ้ำลึกมีลักษณะสวยงามมีลมพัดเย็น ใช้เป็นสถานที่นั่งวิปัสนาของพระสงฆ์ บริเวณวัดมีธรรมชาติของพันธ์ไม้หลากหลายชนิดเป็นที่นั่งพักผ่อน

ถ้ำวัดเขาหิน

ถ้ำวัดเขาหิน

ถ้ำวัดเขาหินเทิน

ถ้ำวัดเขาหินเทิน

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหิน มีถ้ำให้ได้ชมมากมาย เช่น ถ้ำลม ซึ่งทีลมพัดเย็น และมีถ้ำพระซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำ สำหรับบริเวณวัดมีการจัดสวนหย่อมเชิงอนุรักษ์ไว้สำหรับผู้ท่องเที่ยวได้พักผ่อน การเดินทางสะดวกโดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ 16 กม.