แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี

แหล่งท่องเที่ยว

การตกแต่งจากขบวนแห่เทียนพรรษา ในอาคารสนามบินอุบลราชธานี

การตกแต่งจากขบวนแห่เทียนพรรษา ในอาคารสนามบินอุบลราชธานี

ขนมเบเกอรี่ชนิดต่างๆ

ขนมเบเกอรี่ชนิดต่างๆ

เป็นขนมที่อร่อย สดเสมอ

ของใช้โบราณต่าง ๆ

ของใช้โบราณต่าง ๆ

ของใช้โบราณต่าง ๆ ที่เก็บสะสมเอาไว้

งานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวด

อบต.นาเกษม

จุดชมวิว,ทิวทัศน์สะพานข้ามท่ารหัส

ชมหาดทรายที่ทอดยาวตามแม่น้ำชีระหว่างเดือนก.พ.-เม.ย.

ช่องตาอู

เป็นจุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราวระหว่างประชาชนชาวไทยกับระชาชนลาว จะมีการเปิดค้าขายในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ การคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวก

ช่องอานม้า

ช่องอานม้า

จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดเส้นทางรมรื่นป่าไม้ ภูเขา เป็นที่จำหน่ายสินค้า แลกเปลี่ยนระหว่างชาวไทย-กัมพูชา

ดอนปู่ตาบ้านคำกลาง

เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่ (เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่) ตั้งชิดติดกับหมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง/ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นสถานที่บำเพ็ญพิธีกรรมของชาวบ้าน

ด่านชั่คราว

ด่านชั่คราว

เป็นด่านชั่วคราวระหว่างพี่น้องสองฝั่งโขง ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ มีสินค้าพื้นเมือง , ของป่า จากประเทศลาวนำมาจำหน่ายและซื้อสินค้าจากไทยกลับไปจำหน่าย

ด่านช่องเม็ก (1)

ด่านช่องเม็ก (1)

เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นด่านชายแดนที่มีการค้าขาย

ด่านช่องเม็ก (2)

ด่านช่องเม็ก (2)

ต้นยางนาใหญ่

ต้นยางนาใหญ่

มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดคนโอบ 9 คน ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด เมื่อปี 2540 อยู่ที่บ้านผักแว่น หมู่ที่ 4 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี