แหล่งท่องเที่ยว เชียงราย

แหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า) (2)

กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า) (2)

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจารึก ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า)ิ (1)

กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า)ิ (1)

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยมีการนำสินค้าจากที่อื่น ๆ มาตั้งจำหน่ายร่วมด้วย โดยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นอยู่ประจำวันของชาวเขา มีสินค้า เช่น ผ้าปักลายชาวเขา กระเป๋า เสื้อชาวเขา ฯลฯ ปักลายด้วยมือ ผลิตได้วันละ 10 ชิ้น เดือนละ 300 ชิ้น ราคาตั้งแต่ 10 - 500 บาท

ขุนน้ำนางนอน

ตั้งอยู่ที่บ้านจ้อง หมู่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไปประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าไปอีก 2 กม. เป็นแอ่งน้ำไหลจากถ้ำบริเวณเชิงดอยจ้อง ซึ่งมีหลายถ้ำ น้ำในแอ่งใสเย็น สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อย ประชาชนในท้องถิ่นนิยมเข้ามาพักผ่อน

คุ้มพระยาเม็งราย (1)

คุ้มพระยาเม็งราย (1)

อนุสาวรีพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประทับนั่ง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

คุ้มพระยาเม็งราย (2)

คุ้มพระยาเม็งราย (2)

ชื่อ "พระยาเม็งราย" ที่นำมาตั้งเป็นชื่ออำภอ มีคำเล่าขานสืบกันมาว่า มีเนินเตี้ย ๆ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นป่าละเมาะเจ้าพญาเม็งรายหยุดพักกองทัพ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ จึงเสด็จไป "ตั้งไก่ป่า" ที่สันกลางทุ่งนา ซึ่งต่อมาที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบ ๆ กันมาว่าเป็น "ซุ้มตั้งไก่พญาเม็งราย" หรือ "คุ้มพญาเม็งราย" ปัจจุบันตั้งอยู่กลางทุ่งนา บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งราย

งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า

งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า

งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า จัดขึ้นในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งจะตรงกับวันวาเลนไทน์ มีการละเล่นของหนุ่มสาวชาวเขา เช่น การโยนลูกช่วง การตีลูกข่างชาวเขา การยิงหน้าไม้ และมีการจัดนิทรรศการออกร้านต่าง ๆ มีสินค้าชนเผ่า ของฝาก ของที่ระลึก จำหน่ายอีกมากมาย สถานที่จัดงาน ณ ลานกิจกรรม หมู่บ้านหมู่ที่ 24 ข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า

จุดชมวิวบ้านผาตั้ง

จุดชมวิวบ้านผาตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเป็นทะเลหมอก เมื่อขึ้นไปที่สูงสามารถมองเห็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านสามแยกอีก้อ

เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) และร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกผ้าปักชาวเขา

ชุมชนชาวเขาเผ่าเย้า บ้านผาเดื่อ

เป็นชาวเขาเผ่าเย้า ร้านค้าริมทาง จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผลิตโดยชาวเขาเผ่าเย้า

ชุมชนบ้านหัวแม่คำ

ชุมชนชาวเขาเผ่าลีซอ, อาข่า(อีก้อ) บ้านหัวแม่คำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ชมดอกบัวตอง และน้ำตกในวนอุทยานแห่งชาตหัวแม่คำ

ดอยตุง

ดอยตุง

ประตูทางเข้าไปสู่สวนแม่ฟ้าหลวง

ดอยตุง

ดอยตุง

บริเวณทางเดินไปสู่สวนแม่ฟ้าหลวง