แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยว

. ดอยปุย

. ดอยปุย

. หมู่บ้านหัตถกรรมถวาย

. หมู่บ้านหัตถกรรมถวาย

ศูนย์การตลาดบ้านถวาย เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากผู้ผลิตโดยตรง จำหน่าย ผ้าฝ้าย ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ ของชำร่วย ของตกแต่งบ้านทุกชนิด จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

กระเทียมกระป๋อง

กระเทียมกระป๋อง

กระเทียมกระป๋อง หรือกระเทียมที่บรรจุในภาชนะต่างๆ ก็เป็นที่นิยมกันมาก

กลุ่มดนตรีซล้อซ้อซืง

วงดนตรีขนาดเล็กจำนวน 5-7 คน จัดเล่นภายในหมู่บ้าน

กาดสล่าแม่ครูคำ

กาดสล่าแม่ครูคำ

เป็นศูนย์รวมของช่างแกะสลัก (สล่า) ฝีมือดีของเมืองล้านนา "จุดเด่น"คือพื้นที่ขนาด 6 ไร่ มีบ้านทรงไทย มีบึงน้ำขนาดใหญ่ รายรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา และสัมผัสกับวิธีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง และมีการสาธิตการแกะสลักผลิตภัณฑ์สินค้า

การล่องเรือ

การล่องเรือ

การล่องเรือ หากเพื่อชมทิวทัศน์สามารถไป-กลับได้ แต่ไม่ข้ามเขตจังหวัดเชียงราย ราคาคนละ 120 บาท สามารถมาขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือบ้านท่าตอน หมู่ที่ 3 และบ้านหัวเมืองงาม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การล่องแพ

การล่องแพ 3 วัน 2 คืน ราคา 3,000 บาท ต่อแพ 1 หลัง สิ้นสุดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แวะพักกางเต๊นท์ หรือบ้านพัก 2 จุด เพื่อชมธรรมชาติ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้โดย โทรศัพท์หมายเลข (053)459312 โดยต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

การเลี้ยงปลาทับทิม แม่น้ำปิง

การเลี้ยงปลาทับทิม แม่น้ำปิง

การเลี้ยงปลาทับทิม บริเวณริมแม่น้ำปิง

กุหลาบพันปี (ดอยเวียงผา)

อยู่บนดอยเวียงผา มีดอกสีขาวและสีแดงดูได้ตลอดทั้งปี

คุ้มขันโตก

เป็นสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง

ค่ายทหารอดีตทหารจีนคณะชาติ (นายพลเลาลี)

ลักษณะเป็นค่ายทหารเก่าหรือกองบัญชาการของทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ปัจจุบันยังมีสภาพให้ดู ประกอบด้วย กองบัญชาการ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสาร ห้องเก็บอุปกรณ์ ที่พักนายทหาร โรงพยาบาล และอนุสรณ์สถานนักรบที่เสียชีวิตในสงครามต่างๆ

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช