แหล่งท่องเที่ยว เลย

แหล่งท่องเที่ยว

งานเทศกาลออกพรรษา

จะมีการจัดงานเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม มีการแข่งขันเรือพาย และการไหลเรือไฟที่สวยงาม

ต้นมะค่ายักษ์

ต้นมะค่ายักษ์

เป็นต้นมะค่าขนาดใหญ่ วัดโดยรอบโคนต้นยาว 978 เซนติเมตร อยู่ภายในเขตป่าภูผาแง่ม ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ไปทางทิศใต้ 12 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นไปบริเวณต้นมะค่ายักษ์ มีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งสวยงามมากในช่วงฤดูหนาว

ถ้ำช่วยรัตนตรัยประกายเพชร

ถ้ำช่วยรัตนตรัยประกายเพชร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโพนสว่าง ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีสภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ประกอบด้วยถ้ำหลายคูหา แต่ละส่วนมีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ส่วนของหินย้อยจะมีลักษณะคล้ายเพชร (เกล็ดเพชร) เวลาสว่างจะเกิดประกายระยิบระยับ

ถ้ำช่วยรัตนตรัยประกายเพชร

ถ้ำช่วยรัตนตรัยประกายเพชร

ท่าเทียบเรือบ้านคกไผ่

ท่าเทียบเรือบ้านคกไผ่

เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านจะมีโขดหินที่สวยงามและมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีซุ้มอาหาร เช่น ปลานิลย่าง ต้มยำปลานิล ฯลฯ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ริ้มรสชาติปลานิลที่มีความเอร็ดอร่อยของตำบลปากชม

ธารน้ำตกท่าสวรรค์

ธารน้ำตกท่าสวรรค์

เป็นลำน้ำลำห้วยสวย มีธารน้ำตกสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณตลิ่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ทำให้บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกชื่นชีวิน

น้ำตกชื่นชีวิน

เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านพะลานหินขนาดใหญ่ หน้าแล้งน้ำค่อนข้างน้อย แต่ยังคงความสวยงามของพะลานหิน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูหลวง ระยะทางประมาณ 20 กม.

น้ำตกตาดกกทับ

มีลักษณะเป็นพะลานหิน มีน้ำไหลตลอดปี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูหลวง ระยะทางประมาณ 22 กม.

น้ำตกตาดร้อง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอภูกระดึงประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสวยงามอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอำเภอต่อไป

น้ำตกตาดห้วยปูน

น้ำตกตาดห้วยปูน

สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

น้ำตกตาดห้วยปูน

น้ำตกตาดห้วยปูน

เส้นทางไปเที่ยวน้ำตกสะดวก ปลอดภัย

น้ำตกตาดห้วยปูน

น้ำตกตาดห้วยปูน

น้ำตกตาดห้วยปูน อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง บ้านนายางใต้ หมู่ 5