แหล่งท่องเที่ยว แพร่

แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดพระหลวง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณใกล้กับวัดพระหลวง เป็นตลาดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ เปิดขายในช่วงเย็นของทุกวัน

ถ้ำค้างคาวดอยผาหิ่ง

เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบริเวณเทือกเขาดอยผาหิ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ประมาณ 40 กม.

ถ้ำผาด่าน

ถ้ำผาด่าน

เป็นโพลงลึกเข้าไปในภูเขาที่เป็นหน้าผา สวยงามมาก

ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผาแง่แดง

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดเขต บ้านแก่งหลวง ม. 5 ต. แม่ปาน มีแม่น้ำไหลผ่าน (แม่น้ำยม) ปากทางเข้าถ้ำ บริเวณใกล้เคียงจะมีแก่ง (หิน) ซึ่งท้องถิ่นกำลังปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณ

น้ำตกตาดจาน

น้ำตกตาดจาน

บ้านหาดลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีน้ำตกตาดจาน ที่ทอดตัวโจนสู่ที่ราบชายป่าผ่านโขดหินใหญ่น้อยลงมาอย่างสวยงาม ทั้งยังมีลานหินอันเรียบและสวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การพักแรมของนักนิยมไพรเป็นอย่างยิ่ง