แหล่งท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

แหล่งท่องเที่ยว

การทอกระเป๋าผ้า

การทอกระเป๋าผ้า

ดอนสันฟ้า GIF

เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และทิวเขาสลับซับซ้อน ช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีหมอกลอยเรี่ยยอดดอยและหุบเขา หรือบางครั้งโดยเฉพาะหลังฝนตก และฟ้าใส จะกลายเป็นทะเลหมอกทั้งหุบเขา ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่พักชมวิวตั้งอยู่บนเส้นทางเข้าตำบลห้วยปูลิง ระยะทางจากแยกบ้านหัวน้ำแม่สะกึด ม.10 ต.ผาปอง ประมาณ 8 กม.

ดอยปุย

สภาพพื้นที่ราบบนภูเขา ไม่มีต้นไม้ใหญ่ สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีอยู่ในเขตบ้านห้วยชี ม.8 ระยะทางถึงดอยประมาณ 4 กม. เส้นทางเดินเท้าระหว่างทางจะพบกล้วยไม้ป่า, แหล่งชมนก, แหล่งชุมพันธุ์ไม้ ฯลฯ ปัจจุบันมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยติดต่อใช้บริการไกด์ท้องถิ่นได้ที่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านห้วยฮี้ โทร. 0 5361 9716

ดอยหมื่อกาโด่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอขุนยวม กับอำเภอแม่แจ่ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีบรรยากาศและทิวทัศน์ สวยงาม ระยะทางห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร

ถ้ำปลาแม่หลุย

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านแม่หลุยหลวง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลาธรรมชาติในแม่น้ำเงาได้แก่ ปลาพลวง การเดินทางสามารถใช้เส้นทางแม่เงา - อุมโล๊ะ ระยะทางประมาณ 18 กม.

ถ้ำศรีโสภณ

ตั้งอยู่บ้านทุ่งสาแล หมู่ 7 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นถ้ำที่มีความกว้างประมาณ 5 เมตร มีห้องโถง กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร บนเพดานสูง 20-40 เมตร มีทางออกกว้าง 1.50 เมตร สูง 20 เมตร

ถ้ำหม่าจ่าง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวอำเภอปาย

ถ้ำแก้วโกมล

ถ้ำแก้วโกมล

ถ้ำแก้วโกมล

ถ้ำแก้วโกมล

ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยริน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในถ้ำจะพบผลึกแร่แคลไซต์ตามผนังถ้ำและที่พื้น ในถ้ำจะแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ในห้องที่ 2, 4 และ 5 เป็นห้องที่มีผลึกแคลไซต์ทั่วไป เมื่อต้องแสงไฟจะกลายเป็นสีประกายวาววับ ถ้ำนี้มีอายุราว 400 ปี ความยาวจากปากถ้ำถึงก้นประมาณ 120 เมตร

ทุ่งบัวตอง

ทุ่งบัวตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุก ๆ ปี และมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ดอยแม่อูคออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,468 เมตร มีทุ่งบัวตองที่กว้างใหญ่สุดตา มีอาณาเขตครอบคลุมเทือกเขาสลับซับซ้อนกว่า 3,000 ไร่ ดอกบัวตองจะบานในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ระยะทางห่างจากอำเภอ 26 กิโลเมตร

ธนาคารอาหารชุมชน

เป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการปลูกพืชบนพื้นที่สูง นำมาใช้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ผักปลอดสารพิษ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์