. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิ เนื้อทองคำหนัก 180 บาท เป็นทองคำที่รัชกาลที่ 5 เคยใช้แต่งพระองค์ในสมัยยังทรงพระเยาว์ “ อังคีรส ” นั้นเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่หมายถึงมีรัศมีซ่านออกมาจากพระวรกาย ดังนั้นองค์พระที่ทำโดยกะไหล่หรือเคลือบด้วยทองคำจนมีฉวีวรรณเหลืองอร่ามตานั้นนับว่าสมพระนามทีเดียว