พิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านสี่สิบ

เป็นเรือพาย ขนาดความกว้าง 1 เมตร และยาวประมาณ12 เมตร จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยมีกำนันขุนอุตส่าเป็นหัวหน้า ตั้งอยู่ที่บ้านสีสิบ หมู่ที่ 5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา