ชายทะเลท้ายเหมือง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 1 กิโลกรัม เป็นชายหาดที่ยังคงเป็นธรรมชาติมีทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน เมื่อถึงฤดูวางไข่จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ทำให้เกิดประเพณี ปล่อยลูกเต่าทะเล เป็นประจำทุกปีต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี และบริเวณชายทะเลหาดท้ายเหมืองจะมีร้านอาหารไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว