ถ้ำน้ำผุด

เป็นถ้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำเพื่อเสก เป็นน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542