ป่าดูนลำพัน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ตั้งอยู่ริมถนนหลวงหมายเลข
219 สายบรบือ-นาเชือก-พยัคฆ์ฯ ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเชือก ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 60 กิโลเมตร ป่าดูนลำพัน มีพื้นที่ประมาณ 343 ไร่ สภาพพื้นที่ ของป่าดูนลำพันค่อนข้างมีลักษณะพิเศษ เพราะในผืนป่าแห่งนี้จะมีสภาพป่าอยู่ 2 ลักษณะ คือ ป่าเต็งรัง และป่าที่มีสภาพคล้ายป่าพรุ ซึ่งเป็นอยู่อาศัยของปูทูลกระหม่อม