วัดสามโคก

ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก สร้างราวพ.ศ.2100 โดยชาวมอญสองพี่น้องสร้างวัดใกล้กัน ต่อมาภายหลังนำมารวมกันเป็นวัดเดียวคือ วัมสามโคกสิ่งสำคัญในวัดมีมากมาย เช่น กุฎเรือนไทย, ศาลาท่าน้ำทรงไทยโบราณ, หอไตร, ตุ่มสามโคก, ซุ้มหน้าต่างทรงเรือนแก้ว