สวนสนุก ดรีมเวิลด์

เป็นแหล่งพักผ่อนของทุกเพศทุกวัย มีเครื่องเล่นมากมาย