วัดชินวนาราม(พระอารามหลวงชั้นโท)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บางขะแยง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านหน้าวัด