ประเพณีบุญบั้งไฟ

เป็นต้นกำเนิดบุญบั้งไฟไปอีสานจังหวัดขอนแก่น คือ บั้งไฟ 3 บั้ง (บั้งไฟยโสธรเป็นแบบ 1 บั้ง) ตามกำเนิดบั้งไฟพญาขอม ซึ่งเกี่ยวพันกับบ้านกระนวน หูลุบเลา กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น และเกี่ยวข้องกับ บ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (อาณาจัตรหนองหารน้อยเมื่ออดีตกาล)