ถ้ำน้ำเขาศิวะ

เป็นถ้ำน้ำอยู่ในเชิงเขา มีทิวทัศน์ป่าธรรมชาติ ถนนเข้าถึง มีน้ำตลอดปี