กู่แก้ว

เป็นโบราณสถานสร้างจากศิลาแดง ประกอบด้วยปราสาทประธานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีกำแพงวัด ก่อด้วยศิลาแดง ล้อมรอบ เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 24 X 36 เมตร ด้านนอกกำแพง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำกรุขอม ด้วยศิลาแดง สระขนาด 15 X 18 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18