สวนสักกิ่วทัพยั้ง (1)

เป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้น และมีขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน 5,000 ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ เข้ามาเที่ยวชม และศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการให้พักในบริเวณสวนป่า